Những nội dung mới của Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; có hiệu lực từ ngày 02/7/2021(sau đây gọi là Thông tư số 31/2021/TT-BTC). Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 9 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngày đăng: 28/06/2021

Chủ động bố trí ngân sách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Đây là một trong những nội dung chủ yếu mà Bộ Tài chính vừa hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày đăng: 10/06/2021

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết năm 2021

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5377/BTC-CST xin ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan về việc kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021. Điều này nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày đăng: 04/06/2021

Nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống phần mềm xử lý, khai thác và tích hợp đồng bộ số liệu ra đa thời tiết, vệ tinh, định vị sét, thám không vô tuyến phục vụ tác nghiệp dự báo khí tượng thủy văn”

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống phần mềm xử lý, khai thác và tích hợp đồng bộ số liệu ra đa thời tiết, vệ tinh, định vị sét, thám không vô tuyến nhằm tăng cường hệ thống thông tin tổng hợp để hỗ trợ công tác tác nghiệp khí tượng thủy văn thông qua hệ thống khai thác thông tin dữ liệu tổng hợp từ các thông tin đơn lẻ hiện có.

Ngày đăng: 02/06/2021

Thuế điện tử và Hóa đơn điện tử

Với sự triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh nhất, tốt nhất, chi phí thấp nhất đã được cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá cao.

Ngày đăng: 30/05/2021

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

Đề xuất trên cùng với hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính góp phần kịp thời giảm thiểu khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn.

Ngày đăng: 30/05/2021

Không xử phạt việc chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế khi làm mới căn cước công dân gắn chíp

Việc thay đổi căn cước công dân gắn chíp trên cả nước đang tác động đến hàng triệu người dân. Vấn đề đang được người dân quan tâm là thủ tục cập nhật thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân tích hợp vào thẻ căn cước mới sẽ được triển khai như thế nào.

Ngày đăng: 02/04/2021

Thẻ bảo hiểm y tế ban hành mẫu mới từ ngày 1/4/2021

Từ ngày 1/4/2021, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế. Hiện ngành BHXH Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Ngày đăng: 31/03/2021

Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2021 của Tổng cục KTTV

Nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành TK, CLP Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THTK, CLP.

Ngày đăng: 26/03/2021

Một số chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục KTTV

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

Ngày đăng: 26/03/2021

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đã ban hành Quyết định số 92/ QĐ-TCKTTV ngày 22 tháng 3 năm 2021 về thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Ngày đăng: 23/03/2021

Siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 4/3/2021 về kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Tài chính yêu cầu đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN).

Ngày đăng: 10/03/2021

Đề án “Duy trì hoạt động thường xuyên các trạm ra đa thời tiết Nha Trang, Việt Trì” được đầu tư từ dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa và dự báo bão, giông sét của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia”

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Phê duyệt Đề án “Duy trì hoạt động thường xuyên các trạm ra đa thời tiết Nha Trang, Việt Trì” được đầu tư từ dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa và dự báo bão, giông sét của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia”.

Ngày đăng: 10/02/2021

Nhiệm vụ “Duy trì hoạt động, quản lý Cổng thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn và biên tập, xuất bản Tạp chí Khí tượng Thủy văn” năm 2021

Mục tiêu nhiệm vụ là Tuyên truyền các hoạt động nghiệp vụ khí tượng thủy văn, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến các hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngày đăng: 05/02/2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ với các nội dung chính như sau:

Ngày đăng: 03/02/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2021

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc Quan trắc khí tượng thủy văn, cụ thể:

Ngày đăng: 02/02/2021