Tổng cục Thuế thông báo các ứng dụng, đường dây hỗ trợ

Đăng ngày: 15-04-2023 | Lượt xem: 8489
Tổng cục Thuế vừa thông báo đến người nộp thuế về các ứng dụng, địa chỉ email và số điện thoại hỗ trợ chính thống do Tổng cục Thuế quản lý.

Tổng cục Thuế lưu ý những thông tin sau đến người nộp thuế:

Thứ nhất, hiện nay các ứng dụng do Tổng cục Thuế được cung cấp tại các địa chỉ sau:

Ứng dụng Hỗ trợ Kê khai thuế (HTKK) được cung cấp tại Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế với địa chỉ https://www.gdt.gov.vn; Cổng Dịch vụ thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML (iTaxviewer) được cung cấp tại Cổng dịch vụ thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Ứng dụng eTax Mobile được cung cấp tại Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và AppleStore (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS).

Bộ cài eSigner được cung cấp tại Cổng Dịch vụ thuế điện tử với địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Bộ cài Plugin Hóa đơn điện tử được cung cấp tại Cổng thông tin Hóa đơn điện tử với địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.

Ứng dụng Tra cứu hóa đơn được cung cấp tại tại Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và AppleStore (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS).

Thứ hai, địa chỉ email và số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế tại Tổng cục Thuế như sau:             

Nhóm hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử thông qua: email nhomhttdt@gdt.gov.vn, điện thoại 024.37689679, số máy lẻ 2180.

Nhóm hỗ trợ hướng dẫn sử dụng về dịch vụ hóa đơn điện tử thông qua: email nhomhotrohddt@gdt.gov.vn, điện thoại 024.73055999.

Thứ ba, về việc tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng, Tổng cục Thuế hướng dẫn: người nộp thuế truy cập và tải ứng dụng của Tổng cục Thuế qua Google Play hoặc AppleStore và các trang Website của Tổng cục Thuế (danh sách tại mục 1). Khi có nhu cầu hỗ trợ các ứng dụng của ngành Thuế, người nộp thuế gửi yêu cầu qua email hoặc gọi điện tới các số điện thoại (danh sách tại mục 2 hoặc trên các trang Website của cơ quan thuế địa phương).

Cán bộ hỗ trợ sẽ trả lời cũng bằng các địa chỉ email và điện thoại nêu trên. Để đảm an toàn, bảo mật thông tin cho người nộp thuế, cán bộ hỗ trợ của cơ quan thuế không truy cập trực tiếp vào máy tính hay điện thoại của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế cho máy tính/điện thoại thông minh qua các đường dẫn không phải do Tổng cục Thuế cung cấp; không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính/điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: