Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 03/10/1945 – 03/10/2021

Đăng ngày: 30-09-2021 | Lượt xem: 8821
Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 03/10/1945 – 03/10/2021 với chủ đề: “Khí tượng Thủy văn Việt Nam – “Khí tượng Thủy văn Việt Nam - 76 năm phát triển và trưởng thành phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, là sự kiện ý nghĩa đánh dấu sự hình thành, công nhận của toàn xã hội đối với lĩnh vực Khí tượng Thủy văn (KTTV), một lĩnh vực khoa học có tính ứng dụng, được gây dựng từ công sức đóng góp, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, quan trắc viên, dự báo viên… hoạt động trong lĩnh vực KTTV trên khắp mọi miền Đất nước.

Trong suốt chặng đường lịch sử 76 năm ngành KTTV đã luôn đồng hành, kiến tạo phục vụ vì sự phát triển bền vững của Đất nước. Đây là  động lực thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu  nghề của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát mọi diễn biến về thời tiết, thủy văn trên cả nước; dự báo và cảnh báo thời tiết thủy văn hàng ngày, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm trên đất liền và trên biển nhằm phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV, cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về KTTV đối với cộng đồng xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh cho Đất nước.

Chặng đường lịch sử của ngành KTTV Việt Nam được ghi dấu xác định từ ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng, đánh dấu sự kiện lịch sử sáp nhập cơ quan Khí tượng  thuộc về Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra đời ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Khí tượng thủy văn đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo vệ sự bình an cho đời sống sinh hoạt của người dân trên mọi miền Đất nước.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Yêu cầu về phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn thành quả xây dựng và phát triển của Đất nước, ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, vừa dự báo, cảnh báo thiên tai giảm nhẹ thiệt hại đồng thời nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho ngành và ứng dụng trong nước và mở rộng phục vụ quốc tế nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở dữ liệu “đầu vào” của hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội; phục vụ công tác quản lý, điều hành chính sách, lập chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội (nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, năng lượng, khai thác khoáng sản, dầu khí, du lịch...)

Trong suốt chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, Ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam vinh dự có ngày truyền thống của một ngành nghề luôn từng phút, từng giờ, từng ngày theo dõi, phục vụ thông tin hữu ích cho toàn xã hội. Năm 2021, là năm lẻ nhưng là năm có ý nghĩa them chốt bản lề đối với tiến trình phát triển của ngành, bởi cũng dịp này Ban Bí thư đang chuẩn bị ban hành Chỉ thị về công tác KTTV đó là Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Bên cạnh đó bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp Do vậy để dịp kỷ niệm 76 năm với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Tổng cục KTTV tổ chức các hoạt động thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của lĩnh vực KTTV trên khắp mọi miền tổ quốc. Ngành KTTV Việt Nam đã và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu hành động: “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời” để không ngừng kiến tạo và phục vụ vì sự phát triển bền vững Đất nước./.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: