Công văn số 1102-CTr/BTGĐU ngày 05/5/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn Về việc Triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày: 07-05-2020 | Lượt xem: 10503

Công văn số 1102-CTr/BTGĐU

Đảng ủy Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: