Dự án thủy điện dòng chính Luông Phra-bang của Lào

Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn thông tin về Dự án thủy điện dòng chính Luông Phra-bang của Lào.

Ngày đăng: 12/02/2020

Thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần lắp đặt thiết bị và dự toán Gói thầu NBD-TB1 thuộc Dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc đã đưa ra Hồ sơ thiết kế bảnvẽ thi công phần lắp đặt thiết bị và dự toán Góithầu NBD-TB1 thuộc Dự án “Xây dựng mạnglưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dângcho Việt Nam, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có một số quan điểm.

Ngày đăng: 10/02/2020

Hồ sơ bổ sung Dự án nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông tỉnh Gia Lai và Quốc Vinh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực

Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn đã có hồ sơ bổ sung Dự án nhà máy điện gió Ia Boòng – Chư Prông tỉnh Gia Lai và Quốc Vinh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có một số nhận định.

Ngày đăng: 09/02/2020

Chỉ đạo về các hoạt động, kế hoạch, tổ chức của các đầu mối Ban kỹ thuật WMO và các đầu mối kỹ thuật trong hợp tác song phương, đa phương

Ngày 06 tháng 2 năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã chủ trì cuộc họp về các hoạt động, kế hoạch, tổ chức của các đầu mối Ban kỹ thuật WMO và các đầu mối kỹ thuật trong hợp tác song phương, đa phương trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

Ngày đăng: 06/02/2020

Chương trình công tác năm 2020 về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

Thực hiện Công văn số 91/TCKTTV-VP ngày 31/01/2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc triển khai công tác năm 2020 của Tổng cục, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xây dựng Chương trình công tác năm 2020 với các nội dung sau:

Ngày đăng: 01/02/2020

Tổ chức triển khai thực hiện Khẩu hiệu hành động của ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ký Quyết định số 23/QĐ-TCKTTV về việc ban hành Khẩu hiệu hành động của ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 28/01/2020

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ – TCKTTV về việc Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả thay thế các nội dung phân cấp trách nhiệm thuộc Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Cả trong Quyết định số 645/QĐ-KTTVQG và Quyết định số 646/QĐ-KTTVQG ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông thuộc khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trong mùa cạn và mùa lũ.

Ngày đăng: 28/01/2020

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2020 như sau:

Ngày đăng: 28/01/2020

Học hỏi kinh nghiệm Hoa Kỳ về Khí tượng Thủy văn

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn (HRC) và các hoạt động. HRC là một tổ chức phi lợi nhuận. Nhiệm vụ: Tư vấn, hỗ trợ đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến nước trên toàn thế giới; hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo trong việc chẩn đoán, dự báo và cảnh báo sự xảy ra của lũ quét.

Ngày đăng: 22/01/2020

Nội dung nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã xin ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020,theo chức năng, nhiệm vụ được giao,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có giải trình.

Ngày đăng: 21/01/2020

Hoạt động và kết quả của Đoàn Việt Nam tham gia chuyến công tác tại Lào

Trao đổi với Cơ quan Khí tượng Phần Lan, Đại sứ quán Phần Lan về việc phối hợp tham gia Hội thảo và các nội dung trao đổi, làm việc với Cục KTTV Lào trong các ngày làm việc.

Ngày đăng: 20/01/2020

Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”

Vụ Kế hoạch - Tài chính đưa ra nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”.

Ngày đăng: 17/01/2020

Đánh giá kết quả hợp tác đào tạo với Hoa Kỳ và định hướng

Mục đích của khóa đào tạo là giới thiệu thông tin cơ bản về các phương pháp phân tích và điều chỉnh dữ liệu lượng mưa ra đa trong thời gian thực để làm đầu vào cho dự báo thủy văn nghiệp vụ và đặc biệt là cho hệ thống hướng dẫn lũ quét Đông Nam Á (SEAFFGS). Nhìn chung, mục đích của khóa đào tạo đã đạt được.

Ngày đăng: 16/01/2020

Đóng góp cho Dự thảo Quy chế hoạt động của Banchỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Lập Quyhoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc giathời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn đã có Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc giathời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, về cơ bản Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế nhất trí nội dung của Dự thảo Quy chế.

Ngày đăng: 12/01/2020

Đóng góp ý kiến Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn” lần 2

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đưa ra dự thảo lần 2 cho Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế giải trình một số ý kiến.

Ngày đăng: 09/01/2020

Quy định của pháp luật chuyên ngành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế phục vụ xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế

Vụ Pháp chế đã yêu cầu về việc rà soát các quy định của pháp luật chuyên ngành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) có một số quan điểm cụ thể

Ngày đăng: 07/01/2020

Tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt độngkhoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và chuyêngia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có một số nhận định

Ngày đăng: 06/01/2020

Chuẩn bị nội dung cho Đoàn ra tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 52 của Ủy ban Bão

Tại các Thư số: TCS-152-2019, ngày 25 tháng 11 năm 2019 gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Yu Jixin, Thư ký Ủy ban Bão thông báo và mời Việt Nam cử Đoàn cán bộ tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 52 của Ủy ban Bão; TCS/158-2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc chuẩn bị báo cáo kỹ thuật; TCS/159-2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc trình bày tại phiên đối thoại cấp cao; TCS/160-2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc tham gia sự kiện bên lề tại Khóa họp.

Ngày đăng: 05/01/2020