Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”

Đăng ngày: 17-01-2020 | Lượt xem: 977
Vụ Kế hoạch - Tài chính đưa ra nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”.

Dự án có tính cấp thiết,phù hợp và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định sổ 2678/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.

Đề cương dự án cơ bản đã xây dựng được một số các hạng mục chính cần phải thực hiện. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung đề cương dự án như sau: Đối với 02 trạm thủy văn Tân An, Bến Lức nâng cấp: Xem xét sự cần thiết phải trang bị máy dẫn thăng bằng + chân + 2 mia và máy DGPS cho 02 trạm thủy văn cần nâng cấp. Ngoài ra, với yêu cầu bổ sung yếu tố đo về môi trường nước, nhưng trong dự án không thấy nêu về thiết bị, phương pháp xử lý về môi trường nước. Tại bảng 1.2. Bảng thống kê các thiết bị đầu tư: Xem xét thuyền neo đậu đo lưu lượng cần bộ gá ADCP để làm gì khi chỉ sử dụng máy lưu tốc kế để đo vận tốc. Ngoài ra, cần mô tả công nghệ chi tiết hơn về thiết bị lưu tốc kế: máy, chỉ thị, tời, cá. Xem xét chuyển nội dungChi phí khảo sát bổ sung phục vụ xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn phục cảnh báo lũ, triều, ngập, phù sa và sạt lở bờ sông sang Dự án “Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long” sẽ hợp lý hơn.

Ảnh minh họa

Phần hiện trạng đề nghị bổ sung dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” do Tổng cục Khí tượng Thủy văn là chủ đầu tư. Tại trang 56: Xem xét sửa lỗi vị trí trạm đầu tư trong dự án cho phù hợp với thực tế đề xuất “….khó thích hợp trong điều kiện xây dựng tại Gành Hào, Phú Quốc và Hà Tiên”. Tại Mục 3.4.3. Nâng cấp năng lực hệ thống cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn phục cảnh báo lũ, triều, ngập, phù sa và sạt lở bờ sông: Cần cụ thể và chi tiết hóa các nội dung thực hiện, giải pháp kỹ thuật, phương thức thực hiện, sản phẩm,…. Xây dựng, bố cục lại dự án theo Mẫu số 4 tại phụ lục Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm rõ hơn về: Nội dung và khối lượng công việc cần thực hiện; Sản phẩm, kết quả của dự án; trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện và đơn vị nhận bàn giao, sử dụng kết quả,…

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: