Diễn biến mưa dông, lốc, mưa đá ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2020 trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa

Trong các ngày từ 24 đến 25 tháng 3 năm 2020, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra mưa rào và dông diện rộng, cục bộ ở một số nơi đã xuất hiện lốc sét và mưa đá.

Ngày đăng: 26/03/2020

Hướng ứng giờ Trái đất năm 2020

Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo; các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan toả cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ngày đăng: 25/03/2020

Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 25/03/2020

Diễn biến mưa dông, lốc, mưa đá ngày 17, 18 và 21 đến 23 tháng 3 năm 2020 trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Trong các ngày 17, 18 và 21 đến 23 tháng 3 năm 2020, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, lốc, sét và mưa đá đã xảy ra tập trung ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ.

Ngày đăng: 24/03/2020

Một số đánh giá về diễn biến hạn và lũ giai đoạn 1993-2020

Các nhận định vào thời điểm này của các mô hình dự báo về đỉnh lũ trong mùa lũ trên các hệ thống sông như báo cáo ở trên hầu hết sẽ ở mức TBNN, tuy nhiên các số liệu thống kê về các năm hạn nặng và lũ lớn trong khoảng 20 năm qua cho thông tin ban đầu về diễn biến lũ trong mùa lũ năm nay và năm 2021.

Ngày đăng: 14/03/2020

Phương pháp thực hiện đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện trên cơ sở kết hợp hai phương pháp đánh giá định tính và đánh giá định lượng.

Ngày đăng: 08/03/2020

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia năm 2019 cần được thẩm định để nâng cao

Từ tháng 12 năm 2019, Tổ thẩm tra hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV) theo Quyết định số 3093/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm tra hồ sơ 02 dự thảo TCVN năm 2019 gồm: 1. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 8. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều; 2. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 9. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều.

Ngày đăng: 04/03/2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường

Lãnh đạo Tổng cục KTTV đã có ý kiến về Công văn số 114/PC-HC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Vụ Pháp chế về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày đăng: 03/03/2020

Mốt số ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tạiCông văn số 114/PC-HCngày 28tháng 02 năm 2020 của Vụ Pháp chế về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có ý kiến như sau:

Ngày đăng: 02/03/2020

Dự án “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”

Cơ quan có nhiệm vụ phát tin dự báo, cảnh báo liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn chi tiết trong tỉnh là các Đài KTTV khu vực và Trung tâm KTTV tỉnh. Lãnh đạo Trung tâm KTTV tỉnh là thành viên của Ban chỉ huy PCTT và TKCN; việc phối hợp giữa cơ quan dự báo và cơ quan chỉ huy, điều hành đang có hiệu quả. Tuy nhiên cần phải được nâng cao chất lượng của các bản tin dự báo.

Ngày đăng: 01/03/2020

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2021

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021.

Ngày đăng: 28/02/2020

Phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp về phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công.

Ngày đăng: 26/02/2020