Dự án “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”

Cơ quan có nhiệm vụ phát tin dự báo, cảnh báo liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn chi tiết trong tỉnh là các Đài KTTV khu vực và Trung tâm KTTV tỉnh. Lãnh đạo Trung tâm KTTV tỉnh là thành viên của Ban chỉ huy PCTT và TKCN; việc phối hợp giữa cơ quan dự báo và cơ quan chỉ huy, điều hành đang có hiệu quả. Tuy nhiên cần phải được nâng cao chất lượng của các bản tin dự báo.

Ngày đăng: 01/03/2020

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2021

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021.

Ngày đăng: 28/02/2020

Phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp về phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công.

Ngày đăng: 26/02/2020

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

Quy định này quy định trách nhiệm của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương theo Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy trình 1606).

Ngày đăng: 25/02/2020

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn

Quyết định này quy định trách nhiệm của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy trình 1865).

Ngày đăng: 25/02/2020

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk

Quy định này quy định trách nhiệm của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy trình 1612).

Ngày đăng: 25/02/2020

Đôn đốc đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu

Thực hiện Văn bản số 686/BTNMT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu kèm theo Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Khí tượng Thuỷ triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 25/02/2020

Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; 75 năm ngày Quốc khánh; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khoá XV...

Ngày đăng: 25/02/2020

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Quyết định này quy định trách nhiệm của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, các Đài KTTV khu vực: Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy trình 1895).

Ngày đăng: 25/02/2020

Chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 25/02/2020

Mục tiêu của TCVN Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều

Hoạt động quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều hiện nay đang áp dụng các Quy phạm quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều (94 TCN 13-96) theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cần phải chuyển quy phạm này sang tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn.

Ngày đăng: 20/02/2020

Nghịch nhiệt và gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Nghịch nhiệt là một hiện tượng của khí quyển xảy ra khi nhiệt độ của lớp khí quyển trên cao lớn hơn nhiệt độ của lớp khí quyển phía dưới. Nghịch nhiệt xảy ra hầu như ở tất cả các thời điểm khác nhau của năm, thường xảy ra với tần suất cao vào mùa Đông khi không khí ổn định, đêm kéo dài và có không khí lạnh tràn về.

Ngày đăng: 18/02/2020

Chủ trương nghiên cứu, di chuyển vị trí Trạm Thủy văn Trung Trang thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn đã nêu ra chủ trương nghiên cứu, di chuyển vị trí Trạm Thủy văn Trung Trang thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có quan điểm.

Ngày đăng: 14/02/2020