Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023 - Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam

Đăng ngày: 17-11-2023 | Lượt xem: 1848
Trong khuôn khổ thực hiện các hợp tác nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước Việt Nam, dự kiến trong 2 ngày 05 và 06/12/2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao & Thương mại Úc (DFAT), Cơ quan hợp tác ngành nước của Úc (AWP) tổ chức Hội thảo “Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023 - Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước và các nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ tham gia giải quyết và ứng phó với các thách thức về tài nguyên nước; đồng thời, thúc đẩy đa dạng trong văn hóa về các yếu tố về giới tính, khuyết tật và hòa nhập xã hội (GEDSI) để đảm bảo tất cả các quan điểm và tiếng nói đều được coi trọng.

Hội thảo “Mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước 2023 - Giải quyết thách thức tài nguyên nước Việt Nam” là một sự kiện mở đầu cho sự hình thành Mạng lưới chuyên gia trẻ ngành nước nhiệt thành, sáng tạo, có độ tuổi từ 21 đến 35 tuổi. Trong đó, các chuyên gia trẻ được lựa chọn dựa trên tiêu chí được thống nhất bởi AWP và Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ được chia thành 03 đội thi. Các đại biểu trẻ này đại diện cho các nền tảng kỹ thuật khác nhau, đảm bảo sự tiếp cận toàn diện trong giải quyết thách thức về tài nguyên nước trong mối liên hệ với nguyên tắc GEDSI.

Hội thảo khuyến khích sự tham gia, đăng ký của cán bộ, nghiên cứu viên, nhà khoa học trẻ, giảng viên, sinh viên có độ tuổi từ 21 đến 35 tuổi thuộc các cơ quan, viện nghiên cứu, các trường đại học v.v., đang công tác, học tập trong các lĩnh vực: quản lý tài nguyên nước, quản lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, môi trường và các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên các cán bộ, nhà nghiên cứu nữ, người khuyết tật.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: