Đài KTTV khu vực Tây Bắc truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 01-10-2021 | Lượt xem: 4428
Thực hiện Công văn số 1116/TCKTTV-VP ngày 06/9/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV. Đài đã triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Đài KTTV Tây Bắc đã xây dựng kế hoạch truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV và triển khai đến các đơn vị thuộc Đài thực hiện.
Chỉ đạo phòng Dự báo, các Đài KTTV tỉnh chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, thành phố, các huyện, thị, xã phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến đến người dân các quy định của pháp luật về KTTV như Luật KTTV, Luật phòng, chống thiên tai; Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/6/2021 của Tổng cục KTTV Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV nguy hiểm, ... và cách thức tìm hiểu, khai thác các bản tin cảnh bảo, dự báo KTTV đặc biệt là các bản tin thiên tai hiện nay; các kỹ năng chủ động phòng tránh trước, trong và sau thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.


Cán bộ Đài quan trắc KTTV

Đài đã phối hợp chặt trẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các tỉnh trong khu vực, các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng được đẩy mạnh và có nhiều cải tiến với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ với phương tiện hiện đại như Website, facebook, SMS, zalo tần suất cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV được tăng lên nhiều lần đã phản ánh kịp thời diễn biến thời tiết thủy văn có khả năng xảy ra trên khu vực. Các bản tin dự báo, cảnh báo hàng ngày được phát trên sóng phát thanh, truyền hình các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình và được gửi đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành phố, các huyện, Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các Trạm KTTV trực thuộc Đài. Đăng tải các thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV lên Website http://kttvtaybac.org của Đài KTTV khu vực Tây Bắc, trang mạng xã hội (facebook, zalo, SMS) và các phương thức truyền thông chính thức của Đài đến các đơn vị, cộng đồng xã hội trên địa bàn, như: Chiến lược phát triển của ngành KTTV; ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu; chuẩn hóa, hiện đại hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV; những hoạt động cụ thể của đơn vị và cá nhân trong công tác phối hợp, hỗ trợ quan trắc, dự báo KTTV phục vụ ngành, địa phương góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV gây ra.
Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương và chỉ đạo các đơn vị khối trạm thực hiện phổ biến, tuyên truyên đến tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ công trình KTTV thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật KTTV và pháp luật có liên quan.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV, đặc biệt là các hiện tượng KTTV nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, tránh các biểu hiện lơ là, chủ quan. Mọi hoạt động phòng, chống thiên tai vừa phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phải bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc theo khẩu hiệu hành động của Ngành KTTV “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời”.
Công tác dự báo, cảnh báo KTTV có những tiến bộ nhất định, đã ban hành các bản tin đến cấp huyện, thường xuyên cập nhật bổ sung tình hình diễn biến thời tiết thủy văn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; hệ thống quan trắc tự động bước đầu phát triển và hoạt động có hiệu quả.
Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, ứng dụng tốt khoa học công nghệ trong quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu; chuẩn hóa, hiện đại hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV.
Cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật KTTV, Luật Phòng chống thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Tổng cục KTTV và của Đài KTTV khu vực Tây Bắc. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nắng nóng, mưa lớn, lũ, lũ quét sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh đã được dự báo và cảnh báo trước từ 24 - 48 giờ, các bản tin dự báo hạn vừa, hạn dài đã dự báo được nhiều đợt rét đậm, rét hại, nắng nóng xảy ra trên khu vực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở địa phương.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: