Tài liệu hướng dẫn dạy và học về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Đăng ngày: 16-06-2021 | Lượt xem: 3943
Tài liệu hướng dẫn dạy và học về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

/upload/files/2021/file-20210615-185825-disaster-risk-reduction-manual-viet.pdf

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: