Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai

Đăng ngày: 17-06-2021 | Lượt xem: 10174

/upload/files/2021/jgzdv5rwi0erhg7r02-so-tay-huong-dan-xay-dung-pauptt.pdf

Nguồn: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: