Báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Đăng ngày: 14-09-2021 | Lượt xem: 463
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng "Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, sáng ngày 14/9/2021, Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) đã họp trực tuyến báo cáo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Thành về Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quảng cảnh cuộc họp

Dự thảo Chiến lược phát triển ngành KTTV đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển ngành KTTV đạt trình độ, năng lực tương đương các nước tiên tiến của khu vực châu Á; đến năm 2045, trình độ, năng lực ngành KTTV của Việt Nam tương đương các nước phát triển trên thế giới.

Dự thảo Chiến lược đưa 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển Ngành KTTV đến năm 2030. Tương ứng để triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trên, dự thảo Chiến lược đã xác định kèm theo là danh mục 7 chương trình, đề án, dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Đây là các nội dung mang tầm vấn đề lớn, tổng thể, khi được phê duyệt cho triển khai sẽ góp phần quan trọng giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương và ngành KTTV Việt Nam hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 và hướng tới đạt được các yêu cầu về tầm nhìn đến năm 2045 được xác định trong Chiến lược.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Thành đánh giá cao việc xây dựng Chiến lược ngành và đồng tình với kết cấu của bản dự thảo. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đã có những ý kiến chỉ đạo sửa đổi các nội dung chưa hợp lý trong bản dự thảo. Để đảm bảo tiến độ trình bản dự thảo Chiến lược phát triển ngành KTTV, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục KTTV tiếp tục tập chung rà soát, hoàn thiện bản dự thảo.

Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành. Tổng cục trưởng, ông Trần Hồng Thái đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đầu mối, yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh trong chiều nay sẽ họp thống nhất nhằm đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: