Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ báo cáo phương án di chuyển Trạm Khí tượng Láng

Đăng ngày: 08-01-2021 | Lượt xem: 766
Căn cứ lộ trình giải tỏa, giải phóng mặt bằng làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt thu hồi đất của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), trong đó có một phần đất và diện tích nhà làm việc của Trạm khí tượng Láng, Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã có báo cáo đề xuất phương án di chuyển Trạm khí tượng Láng tại cuộc họp sáng ngày 8/01/2021. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, các đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Các Vụ: Quản lý mạng lưới, Quản lý dự báo, Kế hoạch tài chính; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin dữ liệu, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, Văn phòng Tổng cục và Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Hiện trạng hiện tại của Trạm khí tượng Láng là hạng trạm cấp III (4 ốp), các yếu tố quan trắc: 16 yếu tố, nhân lực: 3 quan trắc viên (bao gồm 01 Trưởng trạm). Theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phần diện tích đất và nhà làm việc của Trạm khí tượng Láng bị thu hồi để giải tỏa bao gồm: 02 phòng làm việc; Toàn bộ vườn quan trắc khí tượng (kích thước 16 x 20); Một phần hạ tầng kỹ thuật (cống, rãnh, hàng rào, sân, cây xanh). Việc thu hồi đất nói trên ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Trạm khí tượng Láng. Phần diện tích còn lại không đủ làm vườn quan trắc mới.

Vì vậy, Đài KTTV khy vực Đồng bằng Bắc Bộ đề xuất mô hình hoạt động của Trạm khí tượng Láng sau khi thu hồi đất: Tiếp tục duy trì hoạt động của Trạm khí tượng Láng, chuyển thành trạm quan trắc khí tượng tự động (5 yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, mưa và gió).  Lý do đề xuất phương án trên là do không có vị trí phù hợp để di dời tạm thời Trạm khí tượng Láng trong thời gian có địa điểm mới (Khoảng cách từ Trạm khí tượng Hà Đông và Trạm khí tượng nông nghiệp Hoài Đức tới Trạm khí tượng Láng đều lớn hơn 15km); Mất nhiều năm để hoàn tất thủ tục xin đất và dự án đầu tư xây dựng Trạm khí tượng Láng tại địa điểm mới (hiện tại, dự án đầu tư trung hạn 2021-2025 không có và rất khó để bổ sung thêm dự án). Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đề xuất vị trí lắp đặt trạm tự động thay thế trạm quan trắc thủ công tại vị trí đang lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động. Kinh phí mua thiết bị lấy từ kinh phí hỗ trợ di dời thiết bị quan trắc thủ công của Trạm khí tượng Láng do UBND thành phố Hà Nội cấp hoặc từ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị hàng năm.

Về phương án xử lý thiết bị quan trắc thủ công hiện tại: đề nghị xem xét chuyển toàn bộ thiết bị quan trắc thủ công hiện tại cho Trạm khí tượng nông nghiệp Hoài Đức (bộ môn khí tượng hạng II và bộ môn nông nghiệp hạng I, kích thước vườn 16 x 20) thuộc Trung tâm ứng dụng công nghệ KTTV để tăng cường năng lực thiết bị quan trắc cho bộ môn khí tượng. Các thiết bị quan trắc tại Trạm khí tượng nông nghiệp Hoài Đức nhiều năm không được đầu tư, rất lạc hậu, một số yếu tố chưa có thiết bị quan trắc (khí áp); Trạm có vị trị thoáng, chưa bị vi phạm hành lang kỹ thuật, kích thước vườn phù hợp.

Về phương án xử lý cán bộ: đề nghị xem xét điều chuyển 03 cán bộ hiện tại sang làm việc tại Trạm khí tượng nông nghiệp Hoài Đức.Trong đó, kinh phí duy trì hàng năm cho Trạm khí tượng Láng do Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ quản lý sẽ chuyển về cho Trung tâm ứng dụng công nghệ KTTV. Kinh phí cấp cho Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ chỉ bao gồm kinh phí duy trì hoạt động của trạm quan trắc khí tượng tự động.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ báo cáo các phương án, đại diện lãnh đạo các vụ chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã đóng góp ý kiến cho phương án của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng nhấn mạnh, Trạm Khí tượng Láng có tính chất lịch sử lâu dài, gắn liền với quá trình hoạt động của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và của ngành KTTV, vì vậy Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo vẫn giữ và duy trì hoạt động của Trạm Khí tượng Láng, thực hiện chuyển từ quan trắc thủ công thành quan trắc tự động, những thiết bị quan trắc thủ công sẽ di chuyển về Trạm khí tượng nông nghiệp Hoài Đức. Vụ Quản lý mạng lưới phối hợp với Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ xây dựng đề án hoạt động của Trạm Khí tượng Láng khi thay đổi mô hình thành trạm tự động sớm trình Bộ Tài nguyên và Môi Trường để xin ý kiến chỉ đạo. Nhanh chóng xây dựng phương án quản lý trạm Khí tượng nông nghiệp Hoài Đức trong thời gian tới. Trung tâm ứng dụng công nghệ KTTV tiếp nhận cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ làm việc, đồng thời phối hợp để khảo sát và thống nhất lại các nội dung di dời, sửa chữa và cải tạo sân vườn, nhà làm việc (nếu được Ban QLDA quận Đống Đa chấp thuận phương án). Các Vụ chức năng của Tổng cục KTTV phối hợp với Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong quá trình giải ngân, thực hiện luân chuyển cán bộ, …

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: