Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV

Đăng ngày: 13-08-2021 | Lượt xem: 617
Sáng ngày 12/8, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến làm việc với Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đài trong các tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái đã tham dự và chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp Đã cho biết: Về công tác phòng chống dịch Covid - 19: Đài đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai đến các đơn vị trực thuộc căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục; Các đơn vị trực thuộc Đài đã tuân thủ nghiêm túc việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí các trường hợp F1, F2, F3 làm việc tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế; thực hiện biện pháp 5K và khai báo y tế đầy đủ.

Về việc triển khai đăng ký tiêm phòng vắc xin Covid-19: Đài đã chỉ đạo các Đài KTTV tỉnh trực thuộc chủ động liên hệ và có văn bản gửi tới chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để sớm xem xét, tạo điều kiện cho các cán bộ, viên chức được tiêm phòng vắc xin Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, tổng số CBVC của Đài đã được tiêm vắc xin 01 liều là 75/284 người, trong đó, khu vực Hà Nội là 43 người, khu vực Thái Bình: 19 người, khu vực Hải Dương: 13 người.

Theo dõi chặt chẽ, cảnh báo kịp thời

Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV: Đài tổ chức theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng khí tượng, thủy văn, hải văn thông thường và nguy hiểm, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ theo 3 tiêu chí về tính kịp thời, tính đầy đủ và độ tin cậy cao; Từng bước nâng cao chất lượng bản tin cảnh báo, dự báo, nhất là các bản tin cảnh báo, dự báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm như: Bão, ATNĐ, mưa lớn, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, dông, gió mạnh sóng lớn trên biển....

Cung cấp đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng KTTV trong điều kiện bình thường và nguy hiểm cho các cơ quan, ban ngành tại các địa phương trong khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Đặc biệt theo dõi và ra bản tin dự báo KTTV chuyên đề phục vụ các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội XV và Hội đồng nhân dân 2021-2026.

Đài phối hợp với các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức Hội nghị Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2021 cho khu vực Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai tới toàn thể cán bộ, dự báo viên của Phòng Dự báo KTTV và các Đài KTTV tỉnh theo các nội dung tại văn bản số 477/TCKTTV-QLDB ngày 07/5/2021.

Đảm bảo duy trì hoạt động mạng lưới trạm ổn định

Đài đảm bảo duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV và môi trường trong toàn Đài, gồm: Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV và môi trường trong toàn Đài, gồm: 14 trạm khí tượng bề mặt; 07 trạm có quan trắc khí tượng nông nghiệp; 21 điểm đo mưa tự động; 27 trạm thuỷ văn; 21 điểm đo mưa tự động; 06 trạm đo mực nước tự động; 04 trạm khí tượng tự động; 10 điểm đo mặn, 04 trạm MT nước sông,  05 Trạm MT nước mưa, 03 Trạm MT không khí.

 Đã chỉ đạo các Trạm khí tượng, thủy văn và môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu kịp thời, chính xác, điện báo số liệu phục vụ công tác dự báo ở trung ương và địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn các trạm khí tượng thủy văn quan trắc bổ sung các yếu tố quan trắc còn thiếu theo tại Quyết định số 21/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 01 năm 2021 và Quyết định số 31/QĐ-TCKTTV ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thực hiện từ ngày 01/01/2021.

Đài đã rà soát và điều chỉnh phương án quan trắc trước mùa mưa, bão, lũ năm 2021. Thẩm định các phương án quan trắc trước mùa mưa, bão, lũ năm 2021 của các trạm KTTV trên toàn mạng lưới.

Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định, thông suốt

Hệ thống thông tin liên lạc của Đài được đảm bảo ổn định, thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là hệ thống trạm đo mưa và trạm đo gió tự động; Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật hệ thống hội thảo trực tuyến, đảm bảo đường truyền thông suốt hoạt động ổn định 24/24 giờ, bảo đảm an ninh mạng.

Thực hiện tốt diễn tập obs Typh, chủ động trong việc nhận, chuyển obs trong điều kiện thời tiết bất thường, nguy hiểm; Đảm bảo thông tin liên lạc giữa các Phòng với các Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Đảm bảo các máy chủ đồng bộ số liệu; FTP server, máy chủ mưa tự động và website hoạt động bình thường, ứng dụng phần mềm Dps server- client trong việc nhận chuyển obs.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: