Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2021

Đăng ngày: 12-08-2021 | Lượt xem: 480
Sáng ngày 12/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái đã chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến làm việc với Đài KTTV khu vực Tây Bắc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Đài KTTV khu vực Tây Bắc triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT, Tổng cục KTTV và của địa phương về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Đài đã liên hệ với Sở Y tế và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; chỉ đạo các Đài tỉnh trực tiếp liên hệ với Sở Y tế, các cơ quan liên quan trên địa bàn để đăng ký tiêm phòng vắc xin cho cán bộ, viên chức và người lao động. Tính đến ngày 12/8/2021 số người đã được tiêm vắc xin trong toàn Đài là 24/180 người chiếm gần 13,3% tổng số cán bộ, viên chức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, xử lý công việc; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo hình thức trực tuyến; quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình xử lý văn bản trên phần mềm hồ sơ công việc.

Mạng lưới trạm quan trắc KTTV và môi trường thuộc Đài hoạt động ổn định, đảm bảo tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản và kịp thời cung cấp số liệu phục vụ công tác dự báo KTTV. Hệ thống trạm quan trắc thuộc Đài thực hiện tốt Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các Thông tư, hướng dẫn và quy định về công tác chuyên môn hiện hành. Tại các trạm truyền thống thực hiện tốt nhiệm vụ bảo dưỡng công trình, phương tiện đo, đảm bảo các phương án quan trắc, đo đạc, thông tin liên lạc trong mọi tình huống và chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ và khắc phục kịp thời các sự cố trạm tự động, đảm bảo hệ thống trạm tự động hoạt động ổn định trên 98.0%. Đài đã chủ động trang bị cho các trạm máy tính (máy đã qua sử dụng) để đảm bảo có thể triển khai phần mềm hệ thống CDH tại trạm KTTV.

Đài đã xây dựng phần mềm trên website để quản lý, khai thác số liệu của các trạm thủy văn, đo mưa thuộc Đài và hệ thống các trạm đo mưa tự động của địa phương. Hệ thống mạng LAN, Internet, hội thảo trực tuyến, máy chủ, máy đo truyền số liệu tự động hoạt động ổn định, đảm bảo công tác nhận, chuyển số liệu từ Trạm về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài khu vực, Đài KTTV tỉnh theo quy định.

Đài chỉ đạo các đơn vị làm dự báo tổ chức theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng KTTV bình thường và nguy hiểm, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trên khu vực Tây Bắc. Từng bước nâng cao chất lượng bản tin cảnh báo, dự báo, nhất là các bản tin KTTV nguy hiểm như: Bão, ATNĐ, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, dông lốc, sét, gió mạnh ... trên khu vực Tây Bắc. Cung cấp đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng KTTV cho các cơ quan, ban ngành tại các địa phương trong khu vực trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Các đơn vị làm dự báo đã theo dõi và ban hành bản tin dự báo KTTV chuyên đề phục vụ các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội XV và Hội đồng nhân dân 2021-2026.

Hiện nay, công tác mạng lưới trạm và thông tin của Đài vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Tại các trạm khí tượng các máy nhiệt ký, ẩm ký, áp ký, nhật quang ký và tại các trạm thủy văn các máy tự ghi mực nước, lưu tốc kế những thiết bị chuyên môn này sản xuất từ những năm 1960-1970, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quan trắc cần phải từng bước nâng cấp thay thế. Có 09/12 trạm thủy văn chế độ dòng chảy ảnh hưởng điều tiết của các công trình thủy điện, chế độ dòng chảy phức tạp. Không thực hiện được việc bố trí đo và lấy mẫu chất lơ lửng bằng phương pháp tích điểm. Một số yếu tố khí tượng hiện tại Đài chưa tổ chức đo đạc từ khi thành lập trạm đến nay như: Nhiệt độ các lớp đất sâu, nhiệt độ trên đồng ruộng, năng xuất cây trông  tại các trạm khí tượng nông nghiệp hay yếu tố bức xạ tại trạm khí tượng hạng I không có máy, thiết bị để đo.

Đối với công nghệ truyền tin hệ thống các trạm tự động hiện có do thiết bị sử dụng các modul truyền tin đều xây dựng trên cơ sở mạng 2G hoặc 2.5G, hầu hết các trạm đều sử dụng SIM của nhà mạng Viettel để truyền dữ liệu bằng SMS hoặc GPRS, sắp tới Viettel và các đơn vị cung cấp dịch vụ di động khác sẽ cắt mạng 2G, 2.5G chuyển dùng mạng 4G, 5G vì vậy toàn bộ thiết bị (Datalogger, modem truyền tin) của các trạm hiện có sẽ phải thay thế hoặc nâng cấp đó cũng là những khó khăn sắp tới của đơn vị. Dataloger và sensor nhiệt của 09 trạm mưa nhiệt hoạt động không ổn định đồng thời Đài chưa được bàn giao cụ thể về công cụ quản lý, tính năng kỹ thuật của 09 trạm mưa nhiệt do đó có khó khăn nhất định trong việc quản lý, khắc phục sự cố đột xuất của 09 trạm này.

Đối với hệ thống thông tin chuyên ngành (máy ICOM sóng ngắn) không có thiết bị cùng chủng loại để thay thế sửa chữa hơn nữa cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin hiện tại đảm bảo việc duy trì thông tin liên lạc trong mọi tình huống, do vậy từ năm 2008 hệ thống máy sóng ngắn ICOM không được đầu tư, nâng cấp sửa chữa.

Tại các trạm khí tượng, thủy văn Đài chưa thực hiện được việc cắm mốc xác định hành lang kỹ thuật do lịch sử để lại hầu hết phần đất thuộc hành lang kỹ thuật công trình, tuyến đo thuộc quyền sở hữu của người dân trong khu vực. Một số trạm KTTV nhà công vụ được xây dựng lâu năm nay đã xuống cấp: Mái nhà, tường bị thấm dột, cửa phòng và cửa sổ bị mỗi, mọt hư hỏng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có nhiều tác động, gây khó khăn cho việc triển khai các nhiệm vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng công trình, khắc phục sự cố đột xuất, công tác kiểm định, cấp phát máy, thiết bị đo cho các trạm.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: