Đài KTTV khu vực Tây Bắc Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

Đăng ngày: 15-12-2022 | Lượt xem: 2656
Sáng ngày 15/12/2022, tại Sơn La, Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Thế Thế, Phó Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Bắc cho biết: Trong năm 2022, Đài đã cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác từ xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý nhà nước và triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn đến công tác tham mưu, tổng hợp. Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV được đẩy mạnh, các đơn vị làm công tác dự báo trên khu vực Tây Bắc đã thực hiện tốt các quy trình, quy định về công tác dự báo KTTV. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thủy văn trên khu vực 04 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hoà Bình. Cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm, thời gian dự báo, cảnh báo trước từ 24-48 giờ, phục vụ công tác phòng tránh thiên tai đối với các địa phương trên khu vực Tây Bắc.  Bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát trên sóng phát thanh, truyền hình các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình kịp thời, đầy đủ. Các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV được gửi đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các trạm KTTV trực thuộc theo đúng quy định. Hàng ngày, tham gia Hội thảo truyền hình trực tuyến với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia về nhận định xu thế thời tiết, thuỷ văn hàng ngày theo quy định; tuần báo, thông báo xuất bản đúng kỳ hạn, chất lượng phục vụ đạt yêu cầu. Biên soạn đặc điểm KTTV năm 2021 trên khu vực; nhận định xu thế thời tiết, thủy văn của mùa mưa, lũ năm 2022 trên khu vực 04 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Thực hiện tốt việc thống kê số liệu KTTV; xây dựng và bổ sung các phương án, công cụ dự báo; xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai trong khu vực vào hồ sơ dự báo KTTV; thời gian, khối lượng công việc đã hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch không có tồn đọng. Khai thác sử dụng và báo cáo hàng ngày về hệ thống phần mềm thuộc gói thầu CDH, API và sản phẩm dự báo trên hệ thống SamrtMet. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Tổng cục KTTV giao tại Quyết định số 270/QĐ-TCKTTV ngày 28/9/2022 của Tổng cục KTTV về ban hành Quy chế nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022.  Hoàn thành công tác kiểm tra PCTT trước mùa mưa lũ năm 2022 đối với các Đài KTTV tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình. Năm 2022 công tác dự báo, cảnh báo tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc đã hoàn thành khối lượng công việc được giao; chất lượng các hạn mục dự báo KTTV đều đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 2,6 - 26,7%; khối lượng công việc thực hiện trong năm 2022 đã hoàn thành đúng thời gian quy định không để tồn đọng công việc sang năm sau.

Ông Vũ Thanh Long, Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Bắc phát biểu tại Hội nghị

Phong trào thi đua khen thưởng cũng được đẩy mạnh

Ngay từ đầu năm, Đài KTTV khu vực Tây Bắc đã triển khai, quán triệt, phát động thi đua năm 2022 đến toàn thể cán bộ viên chức trong toàn Đài với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”; phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2022). Đài đã phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Đài Công văn số 160/TCKTTV-TCCB ngày 18/02/2022 của Tổng cục KTTV về việc phát động phong trào thi đua năm 2022, hưởng ứng phòng trào thi đua do Tổng cục phát động, Đài đã ban hành Công văn số 73/ĐKVTB-VP ngày 22/02/2022 phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của viên chức và người lao động, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đánh giá cao những kết quả của Đài đạt được trong năm 2022. Chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của Đài. Tổng cục trưởng chia sẻ: Năm 2023, trong bối cảnh sát nhập giữa 02 Đài Khí tượng Thủy văn Tây Bắc và Việt Bắc, có sự luân chuyển, điều động và bố trí lại cán bộ, địa điểm làm việc; trong thời gian đầu có thể gặp khó khăn trong công tác và cuộc sống. Do đó, để tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo, đề nghị Đài KTTV khu vực Tây Bắc tiếp thu ý kiến tâm huyết của các đại biểu, làm cơ sở để cập nhật vào kế hoạch hành động để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, việc đoàn kết, đồng lòng vì ngành KTTV của các từng cán bộ, từng đơn vị thuộc Đài là then chốt, là trọng tâm để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể như sau:

Về công tác tổ chức cán bộ, cần thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong bối cảnh mới: thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về đo đạc, quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo KTTV; bám sát kế hoạch triển khai Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa, số hóa, xã hội hóa và tăng cường các hoạt động dịch vụ của Ngành.

Đối với người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Đài cần tập trung quan tâm, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ hỗ trợ tối đa cho cán bộ theo quy định; đồng thời, cần khẩn trương, giải quyết ngay những chế độ còn chưa giải quyết đối với những cán bộ đã nghỉ hưu trước khi chuyển sang đơn vị mới.

Về công tác quản lý mạng lưới: thường xuyên cập nhật và báo cáo Tổng cục các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của các địa phương tại khu vực Đài quản lý trong quá trình thực hiện Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Quy hoạch 90 hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương trong việc xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn các tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV, giảm thiểu tối đa các vi phạm đối với hành lang kỹ thuật công trình trạm KTTV.

- Đánh giá kết quả, giải pháp kỹ thuật duy trì hoạt động mạng lưới trạm KTTV tự động trong thời gian qua (bao gồm thay thế các thiết bị tại trạm và hệ thống thu thập, xử lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu) để tiếp tục đề xuất phương án tổng thể duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV tự động trong các năm tới.

Về công tác dự báo, cảnh báo KTTV, Đài KTTV khu vực Tây Bắc và các đài tỉnh trực thuộc cần quan tâm hơn nữa đến dự báo thiên tai do mưa lớn, dự báo tác động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Thường xuyên nâng cao trình độ, rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, cảnh báo sau mỗi đợt thiên tai; bám sát yêu cầu của địa phương để sớm đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ tố công tác phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện cụ thể hóa bản tin dự báo KTTV phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; đa dạng hoá các phương án truyền tin đến các đối tượng sử dụng, đặc biệt là đến cán bộ, Ban chỉ đạo công tác PCTT trên địa bàn các tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp cung cấp thông tin để đảm bảo thông tin cung cấp có độ tin cậy cao và đồng nhất;

- Tăng cường nghiên cứu ứng dụng mô hình toán hiện đại trong dự báo, cảnh báo; chú trọng công tác dự báo dựa trên tác động và cảnh báo dựa trên rủi ro. Cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ dự báo, các phần mềm, mô hình dự báo mới theo quy định của Tổng cục KTTV; cử các dự báo viên của các đơn vị dự báo thuộc Đài KTTV tỉnh học tập, tiếp thu công nghệ dự báo, cảnh báo thiên tai

Về công tác thông tin dữ liệu KTTV, cần tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTV, về thiệt hại, về rủi ro thiên tai trên khu vực; đảm bảo truyền tin, phát báo đầy đủ, số liệu KTTV phục vụ dự báo.

- Tăng cường đào tạo, làm chủ công nghệ, thiết bị đo, phần mềm đối với bộ thu thập, xử lý dữ liệu tại các trạm KTTV tự động. Tăng cường năng lực trong bảo trì, vận hành, sửa chữa các phần mềm thu thập số liệu.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đồng bộ dữ liệu các trạm KTTV tự động tại Đài về cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác dự báo KTTV.

Về công tác kế hoạch - tài chính, cần quyết tâm, khẩn trương, bám sát kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở mới của Đài tại Việt Trì sau khi sát nhập theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, lập hồ sơ tài liệu, gồm: danh mục, khối lượng, số lượng sản phẩm và đánh giá chất lượng sản phẩm hoạt động quan trắc KTTV; sản phẩm dự báo, cảnh báo KTTV năm 2022 do Tổng cục đã đặt hàng báo cáo Tổng cục xem xét, nghiệm thu để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022 trước 31/12; đồng thời, khẩn trương đề xuất danh mục, khối lượng sản phẩm quan trắc, dự báo đặt hàng năm 2023.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng-Tổng cục KTTV trao giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021

Quang cảnh cuộc họp

Tin bài: Đài KTTV khu vực Tây Bắc - Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: