Đề xuất việc tiếp nhận các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới từ Cục Quản lý Tài nguyên nước

Đăng ngày: 27-02-2020 | Lượt xem: 583
Sáng ngày 27/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ quản lý Mạng lưới KTTV báo cáo “Đề xuất việc tiếp nhận các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới từ Cục Quản lý Tài nguyên nước”. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, các đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý Mạng lưới, Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Thông tin Dữ liệu, Quan trắc KTTV và Văn phòng Tổng cục. Trực tuyến với các Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc.

Thực hiện Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đưa các trạm quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc vào vận hành, theo đó 08 trạm quan trắc tài nguyên nước và 01 trạm Trung tâm thu nhận dữ liệu được đưa vào vận hành thường xuyên. Dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới” giai đoạn I đã hoàn thành và kết thúc đầu tư từ cuối năm 2018. Năm 2019, một số trạm vẫn tiếp tục vận hành từ điều kiện bảo hành của đơn vị cung cấp thiết bị, một số trạm được Cục quản lý Tài nguyên nước vận hành từ các dịch vụ ứng trước của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành không liên tục do hệ thống cung cấp năng lượng và đường truyền bị gián đoạn hoặc bị cắt do kinh phí quản lý vận hành chưa được thanh toán, một số thiết bị cần được bảo dưỡng.

Trình tự, thủ tục bàn giao các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới về Tổng cục KTTV cần tuân thủ đầy đủ điều kiện tiếp nhận trạm: Vị trí trạm, hành lang an toàn kỹ thuật của trạm thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật; Công trình quan trắc của trạm đáp ứng hoặc có thể nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định đối với trạm KTTV cơ bản. Tuy nhiên, qua rà soát 08 trạm quan trắc tài nguyên nước và 01 trạm Trung tâm thu nhận dữ liệu hiện trạng chưa đảm bảo yêu cầu hoạt động thường xuyên, ổn định, thông số dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng chỉ đạo các đơn vị giải quyết những vấn đề còn tồn tại trước khi trình Bộ xin tiếp nhận: Trung tâm Thông tin Dữ liệu phối hợp với Trung tâm Dự báo tiếp nhận, rà soát máy chủ, các phần mềm khai thác, truyền nhận thông tin; Trung tâm Quan trắc phối hợp với Cục quản lý Tài nguyên nước và Đài KTTV khu vực tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế, đánh giá tổng thể các công trình trạm đã đảm bảo điều kiện tiếp nhận hay chưa; Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp, xây dựng biên bản bàn giao, phân bổ tài sản theo quy định; Vụ Quản lý Mạng lưới nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Bộ, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp nhận và bàn giao 08 trạm quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: