Định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 20-04-2020 | Lượt xem: 1617
Chiều ngày 20/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV về một số định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm KTTV.

Tham dự cuộc họp trực tuyến có Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái; Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong; Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng; Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường; Lãnh đạo Vụ Quản lý mạng lưới, Quản lý dự báo, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Quan trắc KTTV, Thông tin dữ liệu KTTV, Ứng dụng công nghệ KTTV; Đài Khí tượng cao không; Liên đoàn khảo sát KTTV; Văn phòng Tổng cục cùng 09 Đài KTTV khu vực.

Cuộc họp nhằm nâng cao công tác quản lý mạng lưới đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn. Từ đó, định hướng và kế hoạch triển khai thực hiện “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Nam Dương - Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV đã trình bày báo cáo về một số lĩnh vực về hoạt động mạng lưới trạm cũng như những khó khăn vướng mắc cần khắc phục. Báo cáo đã chỉ ra những khó khăn về công nghệ quan trắc; về tích hợp số liệu; về tọa độ địa lý và tọa độ quốc gia; về vi phạm hàng lang kỹ thuật; về thay thế, sửa chữa các thiết bị; cũng như nguồn nhân lực duy trì hoạt động mạng lưới trạm.

Các đơn vị tham dự cuộc họp đã cùng nhau thảo luận về hướng công nghệ, đầu tư, cơ chế; mô hình phát triển từ đó triển khai phối hợp hợp lý để giải quyết những khó khăn trong công tác quản lý mạng lưới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái nhất trí với những ý kiến kết luận của ba Phó Tổng cục trưởng đưa ra. Tổng cục trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý mạng lưới. Đề nghị Vụ Quản lý mạng lưới sớm đề xuất phương án phân cấp nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; Rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật; các hoạt động vận hành, duy tu bảo trì, kiểm định…để đưa ra đánh giá bằng các đề xuất phương án cụ thể; Từ đó, đưa ra tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trình Bộ phê duyệt để đưa vào áp dụng thực tiễn; Các Đài KTTV khu vực đẩy mạnh lĩnh vực khoa học công nghệ cho công tác quản lý mạng lưới.

Cuộc họp trực tuyến với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV về một số định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm KTTV

Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: