Góp ý báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Đăng ngày: 04-05-2020 | Lượt xem: 616
Sáng ngày 5/4/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) họp góp ý báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021. Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong; Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường; Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng; Thủ trưởng các Vụ chức năng, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chỉ đạo cuộc họp

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4168/BNV-TCBC ngày 30/8/2019 về việc báo cáo tổng kết đánh giá cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết, đánh giá về phân công quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và việc triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021.

Theo báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021 có 3 vấn đề chính cần bàn luận 1) Đánh giá về phân công quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và sự phù hợp về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của cơ quan mình trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021; 2) Đánh giá về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 3) Kiến nghị và đề xuất.

Tại cuộc họp, các đơn vị tham gia đã đóng góp, bổ sung ý kiến về các nội dung, cách thức liên quan đến ngành khí tượng thủy văn: Bổ sung luật khí tượng thủy văn; Công tác chuyên môn mạng lưới trạm; Công tác quản lý nhà nước, quản lý dự báo; Đưa ra bản tin hạn hán, xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long; Vai trò của KTTV trong việc kết nối quốc tế…để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo. Ông đề nghị các đầu mối tập chung tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện báo ngay trong ngày hôm nay.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Thanh Trường tổng hợp, tóm tắt báo cáo tại cuộc họp

 

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: