Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 03-12-2021 | Lượt xem: 1753
Sáng ngày 03/12, Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn khảo sát KTTV ông Phạm Hồng Phong - Phó Lên đoàn trưởng Liên đoàn khảo sát KTTV đã báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trước Hội nghị.

Năm 2021, là năm rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục KTTV và sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục, công tác chỉ đạo điều hành của Liên đoàn đã sát sao và quyết liệt hơn những năm trước, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác được giao.

Liên đoàn đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong Tổng cục KTTV như Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các Đài KTTV khu vực thực hiện tốt nhiệm khảo sát KTTV, cung cấp số liệu kịp thời tới các đơn vị có thẩm quyền, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai KTTV.

Ông Nguyễn Văn Đào – Liên đoàn trưởng Liên đoàn khảo sát KTTV phát biểu tại Hội nghị

Triển khai các hình thức tuyên truyền, phát động người lao động nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt các phong trào thi đua của chính quyền, đoàn thể phát động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của Liên đoàn Khảo sát KTTV hoàn chỉnh, sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác và phù hợp điều kiện thực tế.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, công tác quản lý điều hành, cải cách lề lối làm việc. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thực hiện đầy đủ và chất lượng các văn bản, báo cáo định kỳ và đột xuất về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Liên đoàn đảm bảo thời gian và chất lượng.

Thực hiện nghiêm túc các quy định, nội dung chỉ đạo của Bộ TNMT, của Tổng cục KTTV về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm; công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí lãnh đạo quản lý; công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Năm 2021, công tác kế hoạch tài chính đã được triển khai sát sao, quyết liệt ngay từ đầu năm và bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, dự toán được giao, chủ động và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao.

Đối với nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn: Năm 2021, Liên đoàn thực hiện nhiệm vụ đo thủy văn tại 11 tuyến đo mùa cạn trên phạm vi cả nước, 11 tuyến đo mùa lũ từ Bắc bộ đến Nam Trung Bộ; đo thủy văn mùa lũ tại 18 tuyến trạm mẫu và 62 tuyến đo lũ biên giới và nội đồng khu vực Nam Bộ. Tính tới thời điểm hiện tại, đã hoàn thành công tác đo ngoại nghiệp các tuyến đo thủy văn mùa lũ từ khu vực Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ và đang tiến hành chỉnh biên tài liệu; các tuyến đo lũ tại khu vực Nam bộ đang trong quá trình đo đạc, dự kiến công tác ngoại nghiệp sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2021.

Công tác khảo sát bão, lũ đột xuất: Năm 2021, Liên đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát bão lũ, phục vụ hiệu quả công tác dự báo KTTV, đặc biệt là công tác đo khảo sát cơn bão số 5 và số 8 năm 2021. Số liệu quan trắc được trong các cơn bão đã được chuyển tức thời cho các đơn vị làm công tác dự báo bão (qua các nhóm Zalo) để phục vụ hiệu quả công tác dự báo, được Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh đánh giá cao. Triển khai điều tra, khảo sát, đánh dấu vết lũ trận lũ tháng 10/2021 tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tích cực quảng bá năng lực của Liên đoàn, tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động dịch vụ để tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Liên đoàn khảo sát KTTV đã đạt được trong năm 2021, Phó Tổng cục trưởng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của những cán bộ tham gia trực tiếp đo đạc, điều tra, khảo sát tại hiện trường trong những thời điểm thiên tai, bão lũ xảy ra.

Trong năm 2022, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi đó yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Tổng cục KTTV đặt ra cho đơn vị ngày càng cao. Vì vậy, trong thời gian tới Liên đoàn khảo sát KTTV cần phải tiếp tục khắc phục những tồn tại, giải quyết các khó khăn để nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Ngay trong quý I/2022, nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế về công tác quản lý và công tác chuyên môn của đơn vị. Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp các quy chế, quy định tại đơn vị.

Về công tác chuyên môn, bám sát yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục KTTV, của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong công tác đo đạc, điều tra, khảo sát trước và sau bão. Có kế hoạch, chuẩn bị phương tiện, máy móc, nhân lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đo đạc, điều tra, khảo sát bão, lũ thường xuyên và đột xuất. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả những dự án, nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, đặc biệt là Dự án “Đo đạc địa hình và thuỷ văn các sông chính vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ dự báo thuỷ văn” cần sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện, sắp xếp các nội dung triển khai khi được cấp kinh phí thực hiện.

Đối với hoạt động dịch vụ: thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính trong hoạt động dịch vụ. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ với mục tiêu tăng doanh thu, hỗ trợ cho các hoạt động sự nghiệp, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

Về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị hoàn thành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp của Liên đoàn, thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm, sắp xếp lại vị trí cán bộ đúng chuyên môn, đúng người, đúng việc, nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho cán bộ, viên chức và người lao động. Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển ngành KTTV theo chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn khảo sát KTTV. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Liên đoàn khẩu hiệu hành động trong năm 2022 “Đoàn kết - Kỷ luật - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Liên đoàn khảo sát KTTV

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: