Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đài Khí tượng và Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 20-12-2023 | Lượt xem: 1005
Chiều ngày 20/12, Đài Khí tượng và Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ông La Đức Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông La Đức Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên cho biết: Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục KTTV, lãnh đạo đơn vị và sự quyết tâm của toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị, tính đến thời điểm báo cáo Đài đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị.

Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Báo cáo tại Hội nghị

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục và tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý nhà nước và triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn đảm bảo tính kịp thời, đúng theo yêu cầu của cấp quản lý. Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật KTTV, Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật gồm các Nghị định, Thông tư, Quyết định, Quy trình kỹ thuật của ngành và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV.

Năm 2023, Đài tiếp tục theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng khí tượng, thủy văn thông thường và nguy hiểm, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai của khu vực Tây Nguyên. Cung cấp đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng KTTV trong điều kiện bình thường và nguy hiểm cho các cơ quan, ban ngành tại các địa phương trong khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc quản lý, đánh giá chất lượng dự báo và thu nhận số liệu từ các trạm điều tra cơ bản, các trạm đo mưa tự động, đo mưa nhân dân trong khu vực để ra các bản tin dự báo phục vụ có hiệu quả cao nhất. Tổ chức thảo luận, hướng dẫn qua hệ thống hội thảo trực tuyến về việc thực hiện hoàn thiện các sản phẩm dự báo theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý, thống nhất mẫu bản tin, hồ sơ bản tin đúng theo quy định.

Theo dõi, đánh giá và vận hành hệ thống phần mềm: Hệ thống hỗ trợ dự báo khí tượng SMART-MET; hệ thống hỗ trợ dự báo trên nền tảng Web portal (Data Viewer, Raster Viewer, ...); khai thác sản phẩm từ các mô hình dự báo khí tượng, thủy văn được tích hợp trên hệ thống CDH thử nghiệm cho công tác dự báo.

Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV và môi trường trên toàn Đài, gồm: 18 trạm khí tượng (Cơ bản và phổ thông); 16 trạm thủy văn (09 trạm cơ bản và 07 trạm phổ thông); 34 điểm đo mưa nhân dân tự động; 81 điểm đo mưa tự động; 01 trạm ra đa thời tiết Pleiku; 02 trạm đo gió trên cao Pilot (Pleiku và Buôn Ma Thuột); 05 trạm khí tượng đo tự động 2 yếu tố nhiệt độ và lượng mưa (Dự án dự báo điểm); 02 trạm đo bức xạ tự động (Pleiku và Đà Lạt); 01 trạm định vị sét Pleiku; 01 trạm Môi trường tự động Pleiku; 30 KTTV tự động, nâng cấp, tài nguyên nước thuộc Dự án Tổng hợp tài nguyên nước Mê Công; 04 trạm đo mực nước tự động (Hycos); 05 trạm môi trường nước sông và 03 trạm môi trường không khí.

Triển khai công tác kiểm tra kỹ thuật (thực hiện quy định, quy chuẩn TCVN, trật tự nội vụ công sở, công trình đo, vườn quan trắc, máy thiết bị và các phương án đo lũ cao, đo đạc quan trắc khi có sự cố máy móc, công trình…) định kỳ các trạm KTTV, môi trường, đo mưa và hệ thống các trạm tự động theo phân cấp.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, Đài sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến KTTV trên toàn khu vực, ra các bản tin cảnh báo, dự báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm, đặc biệt ban hành các bản tin chuyên đề phục vụ các ngày Lễ lớn của đất nước trên địa bàn quản lý theo 3 tiêu chí về tính kịp thời, tính đầy đủ và có độ tin cậy. Cung cấp đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng KTTV trong điều kiện bình thường và nguy hiểm cho các cơ quan, ban ngành tại các địa phương trong khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo danh mục đặt hàng về nhiệm vụ dự báo, cảnh báo KTTV và tổ chức nghiệm thu từng quý theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục KTTV về công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong công tác dự báo, đặc biệt là các công nghệ dự báo khách quan và định lượng; từng bước đổi mới nội dung bản tin theo hướng định lượng, dễ hiểu, dễ sử dụng và đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh nâng cao năng lực dự báo cho các Đài KTTV tỉnh thông qua việc tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất làm việc, đào tạo dự báo viên và chuyển giao công nghệ. Giám sát các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình dự báo, phân cấp trách nhiệm, quy chế về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật theo quy định. Kiểm tra kỹ thuật theo định kỳ về kỹ thuật dự báo; thực hiện công tác PCTT trước mùa mưa, bão, lũ. Tăng cường vai trò và năng lực quản lý công tác dự báo. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, kỹ thuật dự báo KTTV trên khu vực.

Đăng ký chỉ tiêu, chất lượng dự báo năm 2024, Đài phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau: Hoàn thành 100% khối lượng đặt hàng đối với bản tin KTTV trong điều kiện thời tiết bình thường; Hoàn thành trên 95% khối lượng đối với các bản tin KTTV trong điều kiện thời tiết nguy hiểm; Chất lượng đảm bảo vượt từ 2– 10% đối với tất cả các loại bản tin dự báo KTTV.

Ông La Đức Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV trao các Quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: