Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đăng ngày: 12-08-2021 | Lượt xem: 549
Sáng ngày 12/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái đã chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến làm việc với Đài KTTV khu vực Việt Bắc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong các tháng đầu năm 2021, Đài đã xây dựng Chương trình công tác năm 2021; ban hành kế hoạch PCTT và kiện toàn Ban chỉ huy PCTT của Đài; xây dựng Dự thảo Đề án sáp nhập Đài Việt Bắc và Tây Bắc; chuẩn bị các báo cáo phục vụ Lãnh đạo Đài tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Lãnh đạo Tổng cục, của UBND tỉnh; 01 báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021; 01 báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; 01 báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm.

Thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ TNMT, của Tổng cục KTTV về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Đài đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định. Ngoài ra, Đài đã chú trọng đến việc tiêm phòng vắc xin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tính đến hết tháng 7/2021 số người đã được tiêm vắc xin chiếm 18% trong toàn Đài. Đài đã có Công văn gửi các tỉnh/thành phố trong việc tạo điều kiện tiêm vắc xin cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Đối với việc điều hành, thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đài đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, xử lý công việc, ưu tiên việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo hình thức trực tuyến; cán bộ, viên chức làm việc trực tuyến trong những thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh, phải yêu cầu giãn cách; bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Đài và các đơn vị trực thuộc Đài diễn ra bình thường, xuyên suốt.

Chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thực hiện dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các huyện, thị trên khu vực (có bản tin chi tiết đến cấp xã); cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; thực hiện tốt công tác quan trắc đo đạc phục vụ Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; thực hiện đầy đủ công tác dự báo phục vụ dự báo đổ ải vụ Đông Xuân năm 2020-2021.

Đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả mạng lưới KTTV, bao gồm: 32 trạm thủy văn; 28 trạm khí tượng bề mặt; 04 trạm khí tượng nông nghiệp; 01 trạm Rađa thời tiết; 01 trạm bức xạ đo tự động; 28 trạm đo mưa mưa tự động; 01 trạm đo tổng lượng ô zôn-bức xạ cực tím.

Hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, công trình thiết bị đo trước mùa mưa, bão, lũ; xây dựng các phương án quan trắc và điện báo khi gặp các sự cố về máy máy móc công trình; thực hiện tốt chế độ trực ca, giao ca sẵn sàng quan trắc đo đạc và thu thập số liệu KTTV trong mọi tình huống đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác dự báo KTTV.

Đảm bảo, duy trì hoạt động cho mạng máy chủ và các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV của Đài thông suốt trong mọi tình huống; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn; bảo đảm tuyệt đối an toàn tài liệu lưu trữ; truyền thông tin số liệu, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tối ưu nâng cấp hạ tầng mạng bảo đảm tích hợp, đồng bộ hệ thống mạng thông tin theo hướng hiện đại, tự động.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, bộ máy biên chế đối với các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động kết hợp với kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật.

Xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2022; 3 năm 2022-2024; Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 3 và 5 năm; Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự án “Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc” kịp thời trình Tổng cục và Bộ xem xét phê duyệt. Thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra (đạt sấp sỉ 70%)

Trong thời gian tới, Đài tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức theo dõi sát tình hình máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của các trạm KTTV; kịp thời tu sửa các công trình đo đạc và máy móc, thiết bị gặp sự cố. Thực hiện tốt công tác thu nhận, điện báo số liệu KTTV; Thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc, nhất là khi có mưa bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra. Đánh giá chất lượng điện báo hàng tháng đối với các đơn vị trong toàn Đài.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thực hiện dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các huyện, thị trên khu vực; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, xây dựng các phương án làm việc phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tiếp tục đề xuất với các tỉnh/ thành phố trong việc tạo điều kiện tiêm vắc xin cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp, điều động cán bộ, đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giải quyết đầy đủ quyền lợi, chế độ cho người lao động, thực hiện đúng các chế độ chính sách liên quan đến viên chức và người lao động.

Cân đối kinh phí, thanh toán kịp thời tiền lương, phụ cấp, các khoán đóng góp và toàn bộ chứng từ phát sinh năm 2021 theo đúng chế độ và quy định hiện hành; thực hiện bàn giao, đưa vào sử dụng thuyền đo đạc TV Gềnh Gà. Thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí theo đúng tiến độ, kế hoạch được duyệt. Thanh quyết toán kinh phí dịch vụ 2021. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi năm 2022 trình Tổng cục KTTV phê duyệt.

Tiếp tục rà soát, trình Tổng cục KTTV về việc thanh lý tài sản, máy móc, thiết bị đã hết khấu hao không sử dụng được, tiêu hủy công cụ dụng cụ đã bị vỡ hỏng. Thực hiện công tác nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ đặt hàng, nhiệm vụ nhà nước giao năm 2021. Lập báo cáo quyết toán NSNN 2021. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để triển khai, thực hiện công tác đầu tư khi được Bộ phê duyệt Dự án “Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc”.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: