Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2021

Đăng ngày: 24-09-2021 | Lượt xem: 382
Ngày 23/9/2021 tại trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Liên đoàn Khảo sát KTTV về việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Tổng cục cùng Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Liên đoàn Khảo sát KTTV.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2021 đến thời điểm hiện nay, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên phạm vi cả nước, nguồn kinh phí bị giảm, mặc dù vậy, Liên đoàn đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ với sự quyết tâm cao, có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm, chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các Vụ chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ về đo đạc khảo sát KTTV.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được tập thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Liên đoàn nỗ lực khắc phục quyết liệt hơn nữa, nhất là tăng cường năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: công tác phối hợp với các đơn vị tham mưu tổng hợp như Văn phòng và các Vụ trong xây dựng, đề xuất nhiệm vụ theo kế hoạch và thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục; việc phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong thực hiện giải ngân, thanh quyết toán nhiệm vụ theo quy định. Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Liên đoàn triển khai một số nhiệm vụ như sau:

Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản có liên quan của Tổng cục KTTV về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ trì, bám sát hướng dẫn của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc lập lại dự toán đối với nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao về Khảo sát diện và nhiệm vụ “Đo đạc địa hình và hải văn khu vực Cửa Đại phục vụ nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai và thoát lũ cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” theo đúng quy định hiện hành.

Tổng hợp toàn bộ những khó khăn vướng mắc, những vấn đề chưa rõ về công tác tài chính, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về khảo sát sau bão lũ theo chỉ đạo của Tổng cục và trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, báo cáo Tổng cục và gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để xem xét xử lý.

Đối với Dự án “Đo đạc bổ sung và hoàn thiện địa hình lòng dẫn hệ thống sông Hồng phục vụ dự báo, cảnh báo lũ và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu”, Liên đoàn tổng hợp đầy đủ hồ sơ liên quan đến dự án, báo cáo cụ thể chi tiết về những công việc đã thực hiện, những nội dung cần thanh quyết toán, những đề xuất kiến nghị...,

Đối với hoạt động dịch vụ, Liên đoàn đảm bảo thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng và có phương án thực hiện phù hợp trong điều kiện tình hình COVID-19, đồng thời đảm bảo nâng cao nguồn thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn và thực hiện hỗ trợ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, tái cấu trúc hoạt động của Liên đoàn.

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: