Tạp chí Khí tượng Thủy văn về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày: 16-04-2020 | Lượt xem: 865
Sáng 15/4/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Tạp chí Khí tượng Thủy văn báo cáo công tác thực hiện và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng cục.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Bạch Quang Dũng, Quyền Tổng biên tập Tạp chí đã báo cáo về Kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020, Kế hoạch 3-5 năm của Tạp chí. Tạp chí Khí tượng Thủy văn vẫn duy trì, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ của đơn vị từ công tác duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử Tổng cục KTTV. Công tác xuất bản tạp chí cũng như công tác khoa học công nghệ thực hiện, triển khai, đề xuất các nhiệm vụ, đề tài. Định hướng Kế hoạch phát triển tạp chí trong những năm tới. Đối với Tạp chí bản Tiếng Việt: hoàn thiện các số xuất bản hàng tháng đảm bảo duy trì uy tín tạp chí nếu nâng điểm 0-1 điểm tại các Hội đồng giáo sư; tập chung việc hoàn thiện hơn nữa quy trình phản biện minh bạch và nâng cao chất lượng từng bài báo tiếp tục hoàn thiện xuất bản bản in và online; Nâng cao chất lượng trang thông tin của tạp chí; Tăng cường nguồn nhân lực tốt cho công tác biên tập và phản biện. Đối với Tạp chí bản tiếng Anh: Mục tiêu trong 3 năm tới hàng năm xuất bản định kỳ khoảng 4 số hoặc hơn tùy theo số lượng gửi bài; Tăng cường nâng cao chất lượng hơn về hàm lượng khoa học của bài báo tiếng Anh, có lựa chọn đăng; Thúc đẩy công tác đăng bài từ các Viện, Trường… tại Việt Nam và không ngừng mở rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị trong thời gian tới Tạp chí tập trung thực hiên các nhiệm vụ chính sau: Về công tác tổ chức cán bộ, Tạp chí sẽ hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy nhân sự từ lãnh đạo đơn vị cũng như phòng, ban và lưu ý về vấn đề thi tuyển trong thời gian dịch bệnh. Đối với công tác Khoa học công nghệ: Phối hợp với Vụ nghiên cứu hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ cũng như làm cầu nối phợp tác với các chuyên gia nước ngoài trong công tác phản biện các bài báo. Tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng cục công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin Tổng cục, định hướng các nội dung, trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Định hướng trong các năm tiếp theo, Tạp chí hướng đến Tạp chí khoa học quốc tế uy tín, giảm dần các ấn phẩm tiếng Việt, tăng cường các ấn phẩm Tiếng Anh cũng như xuất bản online và xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể.

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: