Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thi hành phát luật khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 18-09-2022 | Lượt xem: 400
Ngày 16/9/2022, Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn (KTTV) đối với các Chủ công trình và công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực KTTV, các chủ chương trình, dự án, các cơ quan, đơn vị thẩm định, thẩm tra chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu KTTV; làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành có liên quan về công tác triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV tại địa phương.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nam Hải

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV: Đoàn Kiểm tra tài liệu, hồ sơ (tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng): Kiểm tra tài liệu, hồ sơ do chủ công trình cung cấp chứng minh việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu KTTV. Đoàn cũng đã tổ chức kiểm tra thực địa tại các công trình quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu KTTV.

Đồng thời Đoàn đã tổ chức Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội: Các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật khí tượng thủy văn và kiểm tra việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc số liệu KTTV tại các dự án trong giai đoạn từ 01/01/2018 - 31/12/2021.

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 16/9, Đoàn đã thông báo kết quả làm việc với các chủ công trình phải quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông báo kết quả làm việc với Chủ đầu tư Dự án; Các đơn vị thẩm định dự án/Thiết kế; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của một số dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, Đoàn cũng trao đổi với UBND tỉnh Lâm Đồng một số vấn đề trọng tâm sau: Tình hình triển khai thi hành Luật KTTV của địa phương, gồm: Ban hành kế hoạch thực hiện Luật; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn; ban hành công văn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện pháp luật KTTV. Quản lý mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn.

Hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV;  xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; việc cấp phép, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; việc ban hành bản tin; truyền phát bản tin và việc phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành trong phòng chống thiên tai tại địa phương.

Quản mạng lưới trạm quan trắc KTTV, gồm: Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình KTTV; thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV; quản lý chất lượng phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV. Triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định, lập danh mục các loại công trình phải quan trắc KTTV và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn.

Một số công tác cơ bản của địa phương triển khai hoạt động KTTV phục vụ địa phương, như: bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng, bố trí tổ chức bộ máy, biên chế và công tác đào tạo, tập huấn cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về KTTV tại địa phương… Đối với các nhiệm vụ về việc điều tiết, vận hành và cung cấp thông tin của chủ các công trình hồ chứa phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống lũ cho hạ du.

Đồng thời, trao đổi về việc thực hiện quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và quy định mực nước tương ứng với mức báo động lũ trên các sông chính.

Một số hình ảnh Đoàn làm việc với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

Tạp chí KTTV tổng hợp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: