Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày: 02-08-2023 | Lượt xem: 2550
Chiều ngày 2/8/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí KTTV Trần Hồng Thái chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Đài KTTV khu vực và Đài KTTV tỉnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, Đặng Thanh Mai đã báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm. Bà cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình KTTV trên phạm vi cả nước, dự báo chi tiết đến các huyện, thị; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Từ đầu năm đến ngày 25/7, Tổng cục đã dự báo kịp thời: 1 áp thấp nhiệt đới (tháng 5); 1 cơn bão (bão số 1 - từ ngày 15-18/7); 16 đợt không khí lạnh (có 2 đợt rét đậm), 17 đợt nắng nóng diện rộng, 22 đợt mưa trên diện rộng (trong đó có 7 đợt mưa lớn), theo dõi, cảnh báo nhiều đợt mưa dông kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, 2 đợt triều cường, 23 đợt sạt lở bờ sông, 2 trận gió mạnh, sóng lớn; đặc biệt, cảnh báo sớm được tình trạng thiếu nguồn nước tại các hồ chứa và trên các sông khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, tình hình thiếu nước và xâm nhập mặn ở khu vực Nam Bộ, đã phát hành Bản tin dự báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2022-2023; thực hiện tốt công tác dự báo phục vụ Quy trình liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông trên toàn quốc; thực hiện đầy đủ công tác dự báo phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

Tổng cục đã dự báo chính xác xu thế hiện tượng El Nino. Từ tháng 5/2023 đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên nhận định sớm về khả năng tác động của El Nino đến nguồn nước, hán hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới để các Bộ, ngành, địa phương chủ động điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội, cơ cấu sản xuất, mùa vụ, triển khai các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; thực hiện tăng cường 8 bản tin chuyên đề dự báo nguồn nước phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm

Tổng cục đã trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”, hiện đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023 Đề án tăng cường dự báo, đánh giá tác động và các giải pháp phòng, chống thiên tai, nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đối với công tác tổ chức cán bộ

Tổng cục KTTV đã trình Bộ: xem xét, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 20 đơn vị trực thuộc Tổng cục ; ban hành quyết định điều chuyển Trung tâm Hải văn về Tổng cục KTTV; đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục, đề xuất bố trí bổ sung biên chế công chức năm 2023 cho Tổng cục; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục theo ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn thẩm định đề án vị trí việc làm của Bộ TNMT; trình Ban Cán sự đảng Bộ TNMT phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng cục nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, đề xuất tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2023; các hình thức khen thưởng về kết quả công tác năm 2022 đối với Khối thi đua III và xét khen thưởng năm 2022 của Tổng cục (43 tập thể, 28 cá nhân).

Ban hành Quyết định, phê duyệt theo thẩm quyền: tạm giao biên chế công chức năm 2023 cho các cơ quan hành chính trực thuộc Tổng cục; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 08 cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Tổng cục nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; Kế hoạch tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng chuyên môn năm 2023 của các đơn vị trực thuộc (14 người); tiếp nhận, điều động, biệt phái 17 cán bộ; cử 50 lượt cán bộ tham gia hội thảo, bồi dưỡng, đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong và ngoài nước; chủ trương về công tác cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc; danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với 223 công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 67 cán bộ; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2023; công nhận 81 sáng kiến (năm 2021 và 2022), tặng (năm 2022): danh hiệu lao động tiên tiến cho 06 tập thể và 26 cá nhân, giấy khen của Tổng cục trưởng cho 52 tập thể và 181 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 71 cá nhân.

Về phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai cho biết Tổng cục sẽ tiếp tục xây dựng và trình Bộ, trình Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ nằm trong Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ TNMT 6 tháng cuối năm 2023; trình Bộ trưởng ban hành các Thông tư đúng kế hoạch tiến độ đề ra. Trên cơ sở Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg, triển khai: sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác năm 2023; rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc và một số các quy định khác để phù hợp với tình hình mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; phân công công tác đối với lãnh đạo Tổng cục KTTV theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sáp nhập mới ổn định cơ cấu, tổ chức; hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, bàn giao về tài chính-kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thực hiện dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các huyện, thị trên cả nước; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các Đài, trạm KTTV quốc gia cũng như các trạm KTTV chuyên dùng về công tác quan trắc, cung cấp số liệu KTTV, kịp thời phục vụ tốt công tác cảnh báo, dự báo KTTV; triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV theo định hướng bám sát trạm đảm bảo quản lý chặt chẽ các thay đổi thông tin của Trạm, Đài; tập trung vào công tác kiểm tra đột xuất các trạm.

Bên cạnh đó, ban hành Quy chế chia sẻ và bảo mật thông tin, dữ liệu KTTV đối với các đơn vị, cá nhân do Tổng cục KTTV quản lý; quy định về thời gian, phương thức lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn đối với các đơn vị thuộc Tổng cục; tổ chức nghiệm thu khối lượng và chất lượng sản phẩm đặt hàng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV của các Đài KTTV khu vực và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023; đánh giá chất lượng điều tra cơ bản, thông tin dữ liệu, dự báo, quan trắc KTTV của các Đài KTTV khu vực năm 2023.

Tổng cục cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”; triển khai thực hiện xây dựng “Đề án tăng cường dự báo, đánh giá tác động và các giải pháp phòng, chống thiên tai, nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đúng thời gian, tiến độ yêu cầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cho biết: Tổng cục KTTV sẽ tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là những ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, làm cơ sở cho việc triển khai hoàn thành các công việc trong năm 2023. Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ tiếp thu, chuyển hóa một số ý kiến thành các nhiệm vụ, giải pháp dài hạn đối với Ngành trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục tiếp tục nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết để triển khai nhiệm vụ đã được xác định, cũng như tinh thần sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao phó. Đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, quan tâm, chăm lo đến đời sống, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ; giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nhân dịp hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục KTTV đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định chuyển đổi chức vụ, điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với cá viên chức là Lãnh đạo các Trung tâm: Mạng lưới KTTV quốc gia, Thông tin và Dữ liệu KTTV, Công nghệ KTTV, Hải văn; các Đài KTTV khu vực: Miền núi phía Bắc, Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo các Đài KTTV khu vực miền núi phía Bắc và Đài Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái và các Phó Tổng cục trưởng: Hoàng Đức Cường, Lê Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo các Trung tâm: Mạng lưới KTTV quốc gia, Thông tin và Dữ liệu KTTV, Công nghệ KTTV, Hải văn

Lãnh đạo Tổng cục KTTV và Lãnh đạo các Đài KTTV khu vực miền núi phía Bắc và Đài Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo các Trung tâm: Mạng lưới KTTV quốc gia, Công nghệ KTTV, Hải văn

Ngay sau Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Tổng cục KTTV.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: