Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày: 06-03-2020 | Lượt xem: 4583
Sáng ngày 6/3/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ông La Đức Dũng đã có buổi làm việc với Trung tâm Quan trắc KTTV về triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ông La Đức Dũng chủ trì cuộc họp

Cùng tham dự cuộc họp có các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Văn phòng Tổng cục và các cán bộ chủ chốt Trung tâm QTKTTV.

Tại cuộc họp, Ông Dương Văn Khánh – Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV đã báo cáo tình hình triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2020 và định hướng kế hoạch cho các năm tiếp.

Trong năm 2020, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực duy trì hoạt động toàn bộ mạng lưới KTTV trong phạm vi cả nước, đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản KTTV. Đối với công tác thẩm định tài liệu và đánh giá chất lượng điều tra cơ bản KTTV: đẩy mạnh đưa các công cụ thẩm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, số liệu quan trắc KTTV tự động, số liệu đo thủ công, đảm bảo chất lượng, giao nộp đầy đủ đúng thời gian quy định. Công tác phân tích môi trường: phối hợp với Văn phòng công nhận chất lượng  đánh giá lại định kỳ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; Thu thập các số liệu của các trạm tự động quan trắc môi trường không khí; Đảm bảo, duy trì hoạt động của trạm giám sát khí hậu toàn cầu tại Pha Đin. Công tác kiểm định phương tiện đo KTTV: Đăng ký và báo cáo việc sử dụng các tiêu chuẩn dùng để kiểm định tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Đăng ký thêm các danh mục kiểm định/hiệu chuẩn tự nguyện đáp ứng yêu cầu quy định của Bộ Khoa học Công nghệ. Trung tâm thực hiện xây dựng và ban hành 3 Thông tư: Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước; Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn; Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Năm 2020, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Lào, Campuchia, Trung Quốc thông qua các Dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

Định hướng công tác cho những năm tiếp theo, Trung tâm sẽ từng bước hoàn thiện bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quan trắc KTTV còn thiếu. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo kế hoạch được phân công hàng năm; Tăng cường năng lực kiểm định cho hệ thống kiểm định phương tiện đo; Xây dựng phương án duy trì hoạt động của hệ thống kiểm định trình Tổng cục ban hành đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, nâng cao độ bền thiết bị; Cải tạo các phòng thí nghiệm, nâng cấp các chuẩn, thiết bị đảm bảo yêu cầu cơ sở vật chất cho phòng kiểm định.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: