Xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày: 11-11-2021 | Lượt xem: 1128
Sáng ngày 11/11/2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm trao đổi và thống nhất định hướng cũng như phương thức phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp về phía Tổng cục KTTV có ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Hoàng Đức Cường Phó Tổng cục trưởng cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV, Tạp chí KTTV và Văn phòng Tổng cục. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ban Tuyên giáo. Cuộc họp cũng có sự tham gia của đại diện các đơn vị Bộ Tài nguyên và Môi trường: ông Trịnh Xuân Quảng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Trần Hồng Thái Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV nhấn mạnh: Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành Khí tượng thủy văn, công tác khí tượng thủy văn đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống của nhân dân. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn được nâng cao. Vai trò của ngành qua từng giai đoạn ngày càng phát triển từ các cung cấp các bản tin phục vụ tưới tiêu, thủy nông đến phòng chống bão lụt, phòng chống thiên tai và đặc biệt là phân vùng thiên tai, phân vùng phát triển kinh tế, qui hoạch lãnh thổ, thông tin KTTV đã làm đầu vào cho các ngành kinh tế, qui hoạch. Ông cho biết: Tổng cục đã ban hành báo cáo đánh giá khí hậu Việt Nam từng vùng, xác định các cây trồng, vật nuôi phù hợp để đưa vào làm nền tảng phát triển kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ngành cũng còn tồn tại những khó khăn hạn chế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng cục mong muốn phối hợp với  Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin KTTV giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi làm việc ông cũng trao đổi kế hoạch, định hướng các nội dung hợp tác với Ban Tuyên giáo trong thời gian tới, kế hoạch triển khai cũng như phương thức phối hợp.

Kế hoạch dự kiến gồm một số nội dung sau: Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền lĩnh vực KTTV và Chỉ thị 10 cho các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, ban tuyên giáo các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; Quán triệt, phổ biến chỉ thị 10 tới lãnh đạo các báo, đài Trung ương; Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về KTTV cho cấp ủy, cán bộ tuyên truyền, cán bộ tuyên giáo, cán bộ các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị; Cung cấp thông tin về lĩnh vực KTTV cho đội ngũ báo cáo viên; Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về Chỉ thị 10 tại các bộ, ngành, địa phương; Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về lĩnh vực KTTV…

Bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ cởi mở và thống nhất cách thức phối hợp cũng như định hướng rõ các nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Hai bên cũng phân công đầu mối phối hợp để trao đổi, cụ thể, chi tiết trong quá trình hợp tác, sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai để trình phê duyệt, thực hiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bùi Dịu

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: