Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 27-04-2020 | Lượt xem: 702
Sáng ngày 27/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái cùng Lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục và các đơn vị đã tham dự cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì: Nghe báo cáo về dự án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TNMT), quy hoạch, xây dựng mạng lưới trạm quan trắc đa mục tiêu, các đề xuất bổ sung nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường và một số nội dung về công tác kế hoạch tài chính. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc hop trực tuyến triển khai Dự án xây dựng hệ dữ liệu quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cục CNTT đã báo cáo về Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia TN& MT”. Dự án gồm 4 mục chính: Xây dựng hành lang pháp lý; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; Xây dựng các nội dung về dữ liệu quan trắc của Bộ TNMT kết nối, thiết lập thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TNMT với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân kết nối với các khu vực của quốc tế; Đào tạo tăng cường năng lực và truyền thông. Bộ TNMT đã giao cho Cục CNTT chủ trì thực hiện, kết nối với các đơn vị, các nhiệm vụ do Bộ TNMT, dự án cơ bản sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, nguồn vốn đầu tư.

Trong quá trình xây dựng Cục CNTT đã rà soát tình hình triển khai các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đang triển khai tại Bộ, rà soát thực hiện tái cấu trúc về hạ tầng, đề xuất các lộ trình xây dựng để đảm bảo thống nhất. Các cơ sở dữ liệu về TNMT được thiết kế tổng thể bao gồm đầy đủ các cơ sở dữ liệu thành phần, các quy định kỹ thuật, cách thức chia sẻ kết nối thông tin dữ liệu trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về TMNT là một thành phần quan trọng đóng góp thông tin, số liệu và được chia sẻ với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Cục CNTT phối hợp với tất cả các đơn vị rà soát lại các nội dung trong dự án tổng thể, đảm bảo phù hợp kiến trúc, tiếp thu các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cục CNTT chủ trì 05 dự án có nội dung liên quan đến việc kết nối, chia sẻ các lĩnh vực. Còn 8 lĩnh vực sẽ do các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì các lĩnh vực liên quan đến quan trắc.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái cũng đã đồng tình với đề xuất của Cục CNTT về cơ sở dữ liệu tập trung sẽ là sản phẩm quan trọng nhất của ngành TNMT, hệ thống quan trắc chỉ cung cấp số liệu cho cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu mới phục vụ cho quản lý Nhà nước. Tại cuộc họp ông cũng đã đề xuất: Để có được cơ sở dữ liệu trong 5 năm tới thì hệ thống quan trắc và bản thân cơ sở dữ liệu của từng ngành phải có sự tích hợp, điều phối chủ động của Cục CNTT, phải có tiêu chuẩn rõ ràng để cập nhật vào hình thành nên tài nguyên số về TNMT. Thống nhất tồn tại một cơ sở dữ liệu là TNMT bao gồm cả những ngành khác. Hiện nay, ngành KTTV đã có cơ sở dữ liệu của ngành, mong muốn có thể sử dụng được trong cơ sở dữ liệu chung của ngành TNMT.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị tham gia góp ý xây dựng các cơ chế quản lý, phối hợp vận hành thực hiện dự án; kết nối và chia sẻ dữ liệu các đơn vị để chuẩn hoá và đồng bộ cơ sở dữ liệu, từ đó đưa ra giải pháp và triển khai trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thống nhất với các ý kiến góp ý của các Thứ trưởng trong từng nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ thống nhất, trong quá trình xây dựng, phải rà soát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang triển khai tại Bộ, thực hiện tái cấu trúc và đề xuất lộ trình đảm bảo thống nhất, kế thừa và hiệu quả.

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: