Chủ động ứng phó với thiên tai

Đăng ngày: 18-07-2022 | Lượt xem: 918
Trước những dự báo về tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó lường hơn năm 2021, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới, cùng với việc tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã xây dựng các phương án nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai. Các đơn vị được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm vận hành an toàn các tổ máy phát điện, hoàn thành mục tiêu cắt giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân khu vực hạ du.

Vượt sản lượng điện được giao

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 6 là 2.379,6 triệu kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm là 15.578 triệu kWh, đạt 51,78% kế hoạch được giao cả năm 2022. Đặc biệt, khối thủy điện của EVNGENCO1 đạt 132,12% kế hoạch 6 tháng đầu năm nhờ hầu hết các đơn vị thủy điện vượt sản lượng điện được giao. EVNGENCO1 đã cùng với EVN tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của Nhân dân, trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu điện.

EVNGENCO1 bảo đảm vận hành an toàn các tổ máy phát điện Nguồn: EVNGENCO1

Đại diện EVNGENCO1 cũng cho biết, trong tháng 6, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 tiếp tục tốt, đặc biệt là các hồ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các nhà máy điện bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 30.6, lượng than dự trữ của các nhà máy nhiệt điện đều được cải thiện. Tuy nhiên, phụ tải trung bình ngày của hệ thống tiếp tục giảm so với kế hoạch của Bộ Công thương, một số tổ máy của các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVNGENCO1 không được huy động.

Về đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến hết tháng 6, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 đạt 47,5% và giá trị giải ngân đạt 48,3% kế hoạch năm 2022.

Các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 trong Đề án chuyển đổi số của EVNGENCO1 phần lớn được triển khai đúng kế hoạch. Một trong những trọng tâm là Lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích các yêu cầu thực tế của EVNGENCO1, xu hướng chuyển đổi số ngành điện và hướng tới các trọng tâm chiến lược số của EVNGENCO1. Lộ trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐTV ngày 20.6.2022 của Hội đồng thành viên EVNGENCO1.

Vận hành an toàn trong mùa mưa bão

Theo đại diện EVNGENCO1, trước những dự báo về tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó lường hơn năm 2021, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới, EVNGENCO1 đã xây dựng các phương án ứng phó nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai. Các đơn vị được chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm vận hành an toàn các tổ máy phát điện, hoàn thành mục tiêu cắt giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân khu vực hạ du.

Riêng tháng 7, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là sản xuất 2.986,7 triệu kWh, trên cơ sở tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng, bảo đảm cung cấp than cho sản xuất điện với các nhà máy nhiệt điện và vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thủy điện. EVNGENCO1 cũng sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các giải pháp để vận hành các nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ cho người dân khu vực hạ du.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, bên cạnh bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, EVNGENCO1 sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm dự án đầu tư nguồn điện mới, trong đó ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi. Công tác chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương về việc thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Nhật Phương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/chu-dong-ung-pho-voi-thien-tai-i295658/

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: