Hà Nội chủ động phòng, chống thiên tai

Đăng ngày: 27-05-2021 | Lượt xem: 1006
Ðể chủ động phòng, chống thiên tai năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành chỉ thị đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiêm túc quán triệt, tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/T.Ư ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Theo dự báo, năm 2021, nước ta tiếp tục phải đối mặt tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến cực đoan, khó lường. Vì thế, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai.

Thành phố yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2021; kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ huy phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN); tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ đập, đê điều, các công trình phòng, chống thiên tai… Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi ngay từ khi phát sinh, không để phát sinh vi phạm mới. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện triển khai hiệu quả phương châm bốn tại chỗ để xử lý các sự cố, thiên tai ngay từ những giờ đầu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng hệ thống đê điều, hồ đập, bảo đảm an toàn bền vững, sử dụng hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, kết hợp phát triển giao thông…

Ðể chủ động phòng, chống thiên tai năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành chỉ thị đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiêm túc quán triệt, tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/T.Ư ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về "Ðẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025"... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị; triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ... Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời khi xảy ra thiên tai. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai để kịp thời phát hiện hư hỏng, sửa chữa, khắc phục bảo đảm an toàn công trình. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để toàn thể nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: