Lai Châu triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh

Đăng ngày: 25-01-2024 | Lượt xem: 2064
Ngày 24/1/2024 UBND Tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 325/UBND-KTN về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại; hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh Lai Châu yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08 tháng 12 năm 2022 và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rét tại các xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra, xác minh, thống kê thiệt hại (nếu có) báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Phối hợp cùng với các sở, ngành có liên quan kiểm tra việc vận hành hồ chứa của các nhà máy thủy điện trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Từ đó kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các cơ quan truyền thông, kịp thời thông tin, cảnh báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, người dân khi có dự báo xảy ra đợt rét. Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý kịp thời khi thời tiết có diễn biến bất thường, dịch bệnh xảy ra.

Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kịp thời đối với các diện tích thiếu nước.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: