Sơn La nâng cao năng lực giảm thiểu sạt lở đất, lũ quét

Đăng ngày: 25-01-2024 | Lượt xem: 3152
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch Điều tra, cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Thiên tai ngày càng bất thường, Hiện tượng sạt lở đất, lũ quét, lũ lụt tại Tỉnh cũng ngày càng mạnh hơn và xuất hiện nhiều hơn. Để chủ động sớm phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là các rủi ro do sạt lở đất và lũ quét, UBND Sơn La triển khai điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn cho các vị trí, khu vực rủi ro cao với sạt lở đất, lũ quét.

UBND tỉnh Sơn La cũng đề xuất thêm các giải pháp công trình phù hợp từng khu vực điều tra chi tiết, phân tích chi phí - lợi ích cho các giải pháp dự kiến áp dụng. Các kết quả xây dựng bản đồ sẽ cung cấp các bản tin cảnh báo sớm cho chính quyền, người dân địa phương trên cơ sở dữ liệu hiện có trong các mùa mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại thiên tai do sạt, trượt lở đất và lũ quét.

Tăng cường Xây dựng các lớp bản đồ về khí tượng thuỷ văn, cơ sở hạ tầng được thành lập mới và cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét. Cập nhật bộ bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét trên nền thông tin địa lý tự nhiên tỷ lệ 1:50.000 phần mềm Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

Từ đó triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét, quan trắc trượt lở đất đá, lũ quét được chuẩn hóa, cập nhật liên tục vào hệ thống dữ liệu lớn dùng chung thống nhất theo sản phẩm phần mềm Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

Đồng thời Tổ chức triển khai duy trì ứng dụng các sản phẩm xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn cho các vị trí, khu vực rủi ro cao với sạt lở đất, lũ quét; nâng cao năng lực truyền thông cho cộng đồng trong sử dụng thông tin cảnh báo sớm phục vụ phòng, tránh sạt lở đất, lũ quét.

Cùng với các hoạt động: Hội nghị chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm bản đồ; Xây dựng, biên tập các tài liệu tập huấn, giáo dục cộng đồng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: