Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai khí tượng thuỷ văn của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ năm 2021

Đăng ngày: 13-12-2021 | Lượt xem: 2266
Trong năm 2021, Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV của Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Trung Trung bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đủ độ tin cậy phục vụ có hiệu quả cho công tác điều hành sản xuất, phòng, chống thiên tai.

Về kết quả tổ chức thực hiện các văn bản về công tác dự báo

Công tác cảnh báo, dự báo và phục vụ phòng chống thiên tai (PCTT) được thực hiện nghiêm theo các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV) hiện hành, như:

Luật phòng chống thiên tai; Luật KTTV; Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định 03/2021/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc Quy định về cảnh báo, dự báo và truyền tin thiên tai, sau là Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các song thuộc phạm vi cả nước; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật phòng tránh thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê, điều.

Các Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa của Thủ tướng chính phủ: Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 13/12/2019, về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019, về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực Sông Hương; Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018, về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc.

Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư số 06/2016/TT- BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV; Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT Quy định quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường, Thông tư 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ TNMT Quy định quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm; Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng; Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dự báo theo Các Quyết định của Tổng cục KTTV: Quyết định số 223/QĐ-TCKTTV ngày 31/3/2020, Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy hiểm đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, và sau là Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV nguy hiểm; Quyết định 249/QĐ- TCKTTV ngày 13/4/2020, Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, và sau là Quyết định 309/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường. Ngoài ra luôn bám sát các quy định, quy trình kỹ thuật cụ thể về dự báo KTTV của Tổng cục KTTV.

Kết quả thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Năm 2021, Đài đã tổ chức theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo, truyền tin kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thủy văn phục vụ công tác PCTT, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác dự báo thời tiết, thủy văn hàng ngày, tuần, tháng, hạn mùa theo quy định. Đã thực hiện phát hành đầy đủ các bản tin dự báo đối với 09 đợt nắng nóng; 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2, số 5, số 6 và số 7); 13 đợt không khí lạnh; 07 đợt lũ và lũ quét và sạt lở đất. Trong mùa khô năm 2021 hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, công tác dự báo đã tăng tần suất ban hành bản tin phục vụ phòng chống hạn và cấp nước sinh hoạt cho các tỉnh, thành trong khu vực và thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện dự báo thời tiết hàng ngày theo yêu cầu của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng; thời tiết thủy văn phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu (bản tin dự báo 10 ngày phục vụ cho khu vực và 10 bản tin phục vụ thành phố Đà Nẵng), phục vụ bầu cử Quốc hộ, Hội đồng nhân dân các cấp và dự báo phục vụ các ngày lễ 30/4-01/5, dự báo phục vụ lễ Quốc khánh 02/9; dự báo phục vụ phục vụ thi tốt nghiệp phổ thông trung học.

Các bản tin dự báo KTTV đặc biệt là các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV đã phục vụ các cơ quan phòng chống thiên tai ở địa phương để kịp thời triển khai công tác chỉ đạo về PCTT, đồng thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai cũng được đăng tải trên website của Đài, trên zalo và facebook phục vụ cộng đồng. Đài đã sử dụng mạng xã hội để đưa bản tin cảnh báo, dự báo đến cộng đồng nhanh nhất, lập các group lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Đài trên Zalo để truyền tải bản tin nhanh nhất đến lãnh đạo địa phương, các Trạm là đầu mối mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội để theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Đài và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện công tác đánh giá, báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm mùa mưa, bão năm 2020, chuẩn bị tốt hơn cho công tác phòng chống thiên tai năm 2021. Nhận định xu thế thời tiết mùa mưa, bão, lũ 2021 và nhận định bổ sung xu thế thời tiết mùa mưa, bão, lũ 2021; nhận định khô hạn năm 2021 đảm bảo thời gian quy định và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Thực hiện các bản tin dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa sông Hương, song Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc theo các quy trình vận hành liên hồ chứa.

Tổ chức Hội nghị tập huấn dự báo viên và Hội nghị nhận định mùa mưa, bão, lũ năm 2021.

Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2021 để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ.

Triển khai công tác PCTT năm 2021, Đài đã thành lập Đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác PCTT trực tuyến với 5 Đài KTTV tỉnh, 2 Trạm Radar thời tiết và Phòng Dự báo KTTV trong công dự báo phục vụ và PCTT.

Tổ chức thực hiện việc khai thác dữ liệu trên hệ thống phần mềm tích hợp SmartMet, hệ thống CDH qua công cụ hỗ trợ API. Các công cụ này đã hỗ trợ tốt cho việc khai thác được các sản phẩm dự báo, dữ liệu hồ chứa, dữ liệu các trạm khí tượng thủy văn.

Tổ chức ứng dụng có hiệu quả trong chuyên môn, nghiệp vụ hằng ngày các kỹ thuật, công nghệ mới đã được nghiên cứu và tiếp nhận. Đã tổ chức vận hành mô hình thời tiết với độ phân giải cao chi tiết cho từng địa phương, kết hợp các sản phẩm dự báo số trị của các trung tâm lớn, phục vụ dự báo lũ, lụt và vận hành liên hồ chứa.

Xây dựng bổ sung các phương án dự báo cho tất cả các hạng mục dự báo khí tượng thuỷ văn; khai thác các sản phẩm dự báo trên phần mềm tổng hợp dữ liệu phục vụ dự báo; khai thác sản phẩm trên hệ thống phần mềm SmartMet.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan PCTT&TKCN các tỉnh, thành thuộc khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dự báo và truyền tin phục vụ phòng chống thiên tai.

Chất lượng chuyên môn đều đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục giao, riêng chất lượng dự báo mưa thời hạn dài chưa đạt, cụ thể như sau:

+ Dự báo thời tiết điểm 10 ngày: Nhiệt độ cao nhất đạt: 82.9% , vượt chỉ tiêu 7.9%; nhiệt độ thấp nhất đạt: 92.0%, vượt chỉ tiêu 12.0%; hiện tượng mưa đạt: 70.5% , vượt chỉ tiêu 5.5%.

+ Dự báo khí tượng hạn dài đạt: Nhiệt độ trung bình đạt: 90.2% , vượt chỉ tiêu 15.2%; tổng lượng mưa đạt: 65.7 %, vượt chỉ tiêu 0.7 %;

+ Dự báo thủy văn hạn ngắn đạt: 93.8%, vượt chỉ tiêu 13.8%.

+ Dự báo thủy văn hạn vừa đạt: 87.0%, vượt chỉ tiêu 12.0%.

+ Dự báo thủy văn hạn dài đạt: 85.9 %, vượt chỉ tiêu 15.9%.

+ Dự báo lũ đạt: 84.7%, vượt chỉ tiêu 10.7%.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: