Thống kê về đợt rét đậm diện rộng nửa cuối tháng 2 năm 1991 đến nửa cuối tháng 2 năm 2024

Đăng ngày: 26-02-2024 | Lượt xem: 546
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn ban hành thông tin thống kê về đợt rét đậm diện rộng nửa cuối tháng 2 năm 1991 đến nửa cuối tháng 2 năm 2024

Ảnh sưu tầm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn ban hành thông tin thống kê về đợt rét đậm diện rộng nửa cuối tháng 2 năm 1991 đến nửa cuối tháng 2 năm 2024

Thống kê từ năm 1991 đến nay (33 năm) số đợt rét đậm (theo tiêu chí nhiệt độ trung bình ngày <=15 độ xảy ra 3 ngày liên tiếp trở lên tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ) xảy ra trong nửa cuối tháng 2 có 13 năm xảy ra, chiếm tần suất 40%.

- Trong đó, có 02 năm xảy ra đợt rét đậm dài nhất là 6 ngày (đợt từ 22-27/2/1995 và đợt từ 24-29/2/2000); thời kỳ từ năm 2017 đến 2021 không có đợt rét đậm nào trong thời kỳ nửa cuối tháng 2. Đến năm 2022 xảy ra rét đậm 4 ngày trong thời kỳ nửa cuối tháng 2 (từ ngày 20-23/2).

- Nhiệt độ trung bình tại Hà Đông thời kỳ 10 ngày cuối tháng 2 là 18.3 độ, nhiệt độ thấp nhất là 7.9 độ lạnh nửa cuối tháng 2 ở trên.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: