Các nhà khoa học cho biết còn quá sớm để vui mừng về sự phục hồi của tầng ôzôn (Phần 2)

Đăng ngày: 29-07-2021 | Lượt xem: 1320
Các chuyên gia nghiên cứu về tầng ôzôn trên khắp thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan sát có hệ thống để theo dõi trạng thái của tầng ôzôn và sự hiện diện của các chất làm suy giảm tầng ôzôn, đồng thời tăng cường hiểu biết về tác động của biến đổi khí hậu đối với lá chắn bảo vệ của Trái đất chống lại các tia cực tím có hại.

Bản đồ về sự phân bổ của tầng ôzôn năm 2020

Tổng quan

Cuộc họp báo cáo hiện trạng về tầng ôzôn đã xem xét các chương trình nghiên cứu và giám sát trong nước và quốc tế đang diễn ra nhằm đảm bảo sự phối hợp phù hợp của các chương trình này và xác định những lỗ hổng cần được giải quyết, lưu ý nhu cầu về nguồn lực nhiều hơn cho các trạm trên mặt đất, đặc biệt là những nghiên cứu lâu năm về ôzôn, khí vi lượng và bức xạ cực tím (UV). Điều này sẽ đòi hỏi nguồn kinh phí đáng kể và hợp tác quốc tế mạnh mẽ về phát triển năng lực, cần phải có những nỗ lực liên tục để hỗ trợ các kết quả sát dài hạn. Một số bài trình bày và báo cáo quốc gia nhấn mạnh rằng các quan sát thành phần khí quyển có hệ thống vẫn rất quan trọng để theo dõi và tìm hiểu những thay đổi lâu dài trong tầng ôzôn, cũng như những thay đổi trong thành phần khí quyển, hoàn lưu và khí hậu. Việc tiếp tục quan sát sẽ được yêu cầu trong nhiều thập kỷ để xác minh sự phục hồi của tầng ôzôn từ các chất làm suy giảm tầng ôzôn và tìm hiểu các tương tác với khí hậu đang thay đổi.

Các khuyến nghị ORM đã được trình bày trong cuộc họp của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Viên vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Các phát hiện cũng sẽ được sử dụng làm đầu vào cho Đánh giá khoa học tiếp theo của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) về sự suy giảm tầng ôzôn vào năm 2022. Đánh giá gần đây nhất, vào năm 2018, kết luận rằng tầng ôzôn đang trên đà phục hồi và tiềm năng giá trị ôzôn ở Nam Cực đang trở lại mức trước năm 1980 vào năm 2060. ORM đã thông qua một số khuyến nghị chính sẽ được đưa ra để các bên thảo luận và thông qua tại Cuộc họp thứ ba của các bên tham gia Nghị định thư Montreal sẽ được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm nay.

Nhu cầu nghiên cứu

ORM11 khuyến nghị việc tăng cường nghiên cứu để cải thiện i) hiểu biết về sự phát thải toàn cầu của các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS), ii) hydrofluorocarbon (HFC) và các khí liên quan, iii) ôzôn ở tầng bình lưu - khớp nối khí hậu, và iv) hàng không, tên lửa và can thiệp khí hậu.

Nghiên cứu gần đây về lượng khí thải CFC-11 đã nhấn mạnh giá trị của các ước tính được cải thiện về lượng khí thải ODS trên toàn cầu. Để cải thiện các tính toán ước tính và giám sát khí quyển, ORM khuyến nghị mở rộng khả năng phát thải từ trên xuống để bao phủ nhiều hơn bề mặt Trái đất và hiệu chỉnh chính xác hơn các ước tính phát thải từ dưới lên trên toàn cầu và khu vực.

Ôzôn ở tầng bình lưu - khớp nối khí hậu: Sự tiến hóa trong tương lai của tầng ôzôn ở tầng bình lưu sẽ không chỉ phụ thuộc vào sự suy giảm nồng độ ODS mà còn phụ thuộc vào cách khí hậu sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ và tuần hoàn của tầng bình lưu.Trong khi các vùng nhiệt đới là khu vực then chốt cho các tương tác hóa học-khí hậu, thì sự thay đổi của tầng ôzôn trong tương lai ở khu vực đó sẽ phụ thuộc vào biến đổi khí hậu. Tương tự, những thay đổi gần đây ở cả tầng bình lưu ở Nam Cực và Bắc Cực có thể phản ánh sự tương tác giữa thành phần và khí hậu. Hiểu được sự tiến hóa ở Bắc Cực là một thách thức quan trọng. Nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào việc tìm hiểu vai trò của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển của ôzôn ở tầng bình lưu.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/ozone-research-managers-say-no-room-complacency-ozone-layer-recovery

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: