Châu Á - Thái Bình Dương là chìa khóa cho các mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai (phần đầu)

Đăng ngày: 23-09-2022 | Lượt xem: 540
Theo Văn phòng Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Liên hợp quốc, cơ quan tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Châu Á Thái Bình Dương về Giảm thiểu rủi ro thiên tai do Australia đăng cai tổ chức tại Brisbane, cuộc chiến toàn cầu nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai vào năm 2030.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã tham gia tích cực vào sự kiện kéo dài 5 ngày, thu hút tới 3.000 đại biểu từ hơn 40 quốc gia. Chủ đề của nó là “Từ Khủng hoảng đến Khả năng phục hồi: Chuyển đổi tương lai của Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua giảm thiểu rủi ro thiên tai”.

Tuyên bố của các đồng chủ tịch bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về các xu hướng và tác động của thiên tai hiện nay. “Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ với những hậu quả sâu rộng, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Với hành động phối hợp từ tất cả các ngành, các tác động của biến đổi khí hậu có thể được giải quyết. Vì Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực dễ xảy ra thiên tai nhất trên thế giới, hội nghị mang đến cơ hội quan trọng để xem xét các nỗ lực nhằm ngăn chặn các rủi ro mới và giảm thiểu các rủi ro hiện có, đồng thời để các quốc gia và tổ chức đưa ra các cam kết có thể hành động đối với Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai giai đoạn 2015-2030, theo UNDRR.

“Châu Á chiếm gần một phần ba (31%) các thảm họa liên quan đến thời tiết, khí hậu và nước được báo cáo trên toàn cầu, chiếm gần một nửa số người chết (47%) và một phần ba (31%) thiệt hại kinh tế liên quan”, Giám đốc Dịch vụ của WMO, Tiến sĩ Johan Stander cho biết.

Theo Bản đồ về Tử vong và Thiệt hại Kinh tế do Thời tiết Khí hậu và Nước (1970-2019) của WMO, đã có 3454 thảm họa được ghi nhận ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với 975.622 người thiệt mạng và 1,2 nghìn tỷ USD thiệt hại kinh tế được báo cáo. Hầu hết các thiên tai này liên quan đến lũ lụt (45%) và bão (36%).

Tuy nhiên, nhiều đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là ở các Quốc gia đang phát triển ở Đảo nhỏ, không được Hệ thống Cảnh báo Sớm bảo vệ một cách đầy đủ và do đó, trọng tâm hàng đầu của nỗ lực chủ đạo của WMO là đạt được Cảnh báo Sớm cho Tất cả trong 5 năm tới.

“Tổng thư ký LHQ đã kêu gọi các hệ thống cảnh báo sớm có thể tiếp cận với mọi người trong vòng 5 năm. Hệ thống cảnh báo sớm phải đa nguy cơ, từ đầu đến cuối, lấy con người làm trung tâm và gắn liền với các cơ chế tài chính dự phòng để cho phép hành động dự đoán. Họ phải tận dụng kiến ​​thức khoa học và địa phương, bản địa và truyền thống. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ và các bên liên quan tăng tốc phát triển và/hoặc mở rộng dự báo dựa trên tác động; và các hệ thống cảnh báo sớm đa mối nguy hiểm có thể tiếp cận toàn cầu, từ đầu đến cuối, lấy con người làm trung tâm và đáp ứng bình đẳng giới”, Tuyên bố của Đồng chủ tịch cho biết.

“Các Thành viên WMO cung cấp các nguồn có thẩm quyền cho các cảnh báo sớm nhằm hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng ngừa thiên tai. Cảnh báo sớm cứu nạn. Để đạt được tham vọng bảo vệ toàn dân vào năm 2027, chúng ta cần thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan để đảm bảo họ đi đến chặng đường cuối cùng”, Tiến sĩ Stander nói.

UNDRR, do Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai, Mami Mizutori, dẫn đầu, đã tổ chức một cuộc họp với tất cả các cơ quan Liên hợp quốc trong khu vực để phân tích những thách thức và cơ hội. WMO nhấn mạnh cam kết làm việc với tất cả các đối tác để đảm bảo rằng chúng ta thành công, với tư cách là một tập thể, cung cấp Cảnh báo sớm cho Tất cả.

Biên dịch: Thanh Tâm

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/news/asia-pacific-key-disaster-risk-reduction-targets

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: