Hội đồng điều hành WMO thông qua kế hoạch giám sát khí nhà kính toàn cầu (phần đầu)

Đăng ngày: 06-03-2023 | Lượt xem: 295
Geneva, ngày 6 tháng 3 năm 2023 (WMO) - Hội đồng Điều hành của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã thông qua kế hoạch xây dựng Cơ sở hạ tầng Giám sát Khí nhà kính Toàn cầu mới nhằm lấp đầy những khoảng trống thông tin quan trọng và hỗ trợ các hoạt động làm giảm lượng khí thải đang làm nhiệt độ toàn cầu nóng lên.

Nghị quyết của Hội đồng Điều hành công nhận “tầm quan trọng xã hội ngày càng tăng của việc giám sát khí nhà kính nhằm hỗ trợ nâng cao hiểu biết khoa học của chúng ta về Hệ thống Trái đất và nhu cầu cấp thiết phải củng cố nền tảng khoa học cho các hành động giảm thiểu do các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Khí hậu thực hiện (UNFCCC) và Thỏa thuận Paris.”

 

Nghị quyết được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của WMO trong việc điều phối hợp tác quốc tế trong dự báo thời tiết và phân tích khí hậu và dựa trên các hoạt động lâu dài trong giám sát khí nhà kính, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ liên quan dưới sự bảo trợ của Tổ chức Theo dõi Khí quyển Toàn cầu được thành lập vào năm 1989 và Nhà kính Toàn cầu Tích hợp của nó. Hệ thống thông tin khí (IG3IS).

WMO sẽ điều phối các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, để tận dụng tất cả các khả năng giám sát khí nhà kính hiện có - các hệ thống quan sát trên không gian và trên bề mặt, tất cả các khả năng mô hình hóa và đồng hóa dữ liệu có liên quan - trong một khuôn khổ hoạt động.

Nhiều hoạt động quốc tế và quốc gia hiện có liên quan đến khí nhà kính được hỗ trợ chủ yếu bởi cộng đồng nghiên cứu. Hiện tại, không có trao đổi quốc tế toàn diện, kịp thời về các sản phẩm mô hình hóa hoặc quan sát khí nhà kính trên bề mặt và trên không gian. Nghị quyết đã được thông qua trong phiên họp của Hội đồng Điều hành từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 nhằm tìm kiếm sự chấp thuận thêm cho sáng kiến ​​này của Đại hội Khí tượng Thế giới diễn ra vào tháng 5 năm 2023.

Biên dịch: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-executive-council-endorses-global-greenhouse-gas-monitoring-plan

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: