Làm thế nào để tài chính khí hậu có thể tiếp cận các vùng chiến sự và giúp xây dựng hòa bình? (Phần 1)

Đăng ngày: 10-04-2022 | Lượt xem: 519
Các nhà nghiên cứu chia sẻ cách tài chính khí hậu thông minh hơn có thể hỗ trợ một số người dễ bị tổn thương nhất sống với tác động của cả khí hậu và tình trạng mất an ninh

Một người đàn ông ngồi trên bao gạo cho những người phải di dời do lũ lụt và xung đột ở Somalia, 2013 (Ảnh: LHQ / Tobin Jones)

Biến đổi khí hậu thường ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người nghèo và được cảm nhận sâu sắc nhất ở những môi trường mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột, những nơi có mức độ dễ bị tổn thương cao và mức đầu tư thấp cho khả năng ứng phó và thích ứng.

Việc đầu tiên trong việc giải quyết các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu phải là tham vọng, giảm thiểu toàn diện và chuyển đổi công bằng sang các con đường các-bon thấp.

Một nghiên cứu gần đây Tài chính khí hậu để duy trì hòa bình: Làm cho Tài chính khí hậu hoạt động cho các bối cảnh dễ bị ảnh hưởng và dễ bị xung đột của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ chế an ninh khí hậu giúp tăng cường hiểu biết về khả năng tiếp cận tài chính khí hậu trong bối cảnh dễ bị ảnh hưởng bởi xung đột. Báo cáo xem xét các cách để thúc đẩy đồng lợi ích của hành động khí hậu vì hòa bình và an ninh, các chiến lược để lồng ghép các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu vào tài chính khí hậu và đưa ra các khuyến nghị về cách làm cho tài chính khí hậu hoạt động hiệu quả hơn trong các môi trường mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Hỗ trợ Chủ nghĩa Mục vụ và Nông nghiệp trong Khủng hoảng Tái diễn và Kéo dài (SPARC) đã thực hiện nghiên cứu bổ sung Khám phá các điểm mù xung đột trong thích ứng tài chính khí hậu về khả năng tiếp cận tài chính khí hậu ở các môi trường mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột. Nghiên cứu này tập trung vào Sahel và Sừng châu Phi, với sự tập trung cao của các quốc gia mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Đối với nhiều quốc gia dễ bị tổn thương trên chiến tuyến - bao gồm cả bối cảnh dễ bị ảnh hưởng bởi xung đột - thích ứng vẫn là cấp thiết của ngày hôm nay và ngày mai. Cả giảm thiểu và thích ứng ở những khu vực này đều được phân định theo mức độ tham vọng tài chính khí hậu, và rõ ràng là xung đột và yếu tố mong manh là những yếu tố chính trong việc tiếp cận tài chính khí hậu và trong cách thức triển khai tương tác với các nguyên nhân dẫn đến yếu tố mong manh và mất an toàn.

Trong khi các cơ chế bổ sung được đưa ra để hỗ trợ các quốc gia kém phát triển nhất (LDCs), khoảng 70% các quốc gia yếu kém là LDCs và khoảng một nửa số LDCs cũng được đưa vào Danh sách hài hòa về các tình huống mong manh của Ngân hàng Thế giới. Có một yếu tố quan trọng ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột và sự mong manh là mức thu nhập không rõ ràng: xung đột vũ trang và bạo lực có thể dẫn đến sự tàn phá - đôi khi là cố ý - các tài sản năng lượng, nước và sản xuất và năng lực cần thiết để thực hiện các hành động khí hậu .

Các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi xung đột và dễ bị ảnh hưởng thường bị mất hoặc thiếu năng lực liên quan đến dữ liệu khí hậu và môi trường và các dịch vụ khí tượng thủy văn, có nghĩa là họ có thể có hệ thống cảnh báo sớm không đầy đủ. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể hạn chế khả năng tiếp cận của họ với các nguồn tài chính quốc tế và công nghệ sạch.

Tài chính khí hậu là rủi ro bất lợi và thường không đến được với những người dễ bị tổn thương nhất

Nghiên cứu Cơ chế An ninh Khí hậu của UNDP cho thấy xét về đối tượng nhận tài trợ cho biến đổi khí hậu “quỹ dọc”, từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2021, chỉ có một trong số 15 nước nhận nhiều nhất trong nhóm kết hợp các quốc gia mong manh và cực kỳ mong manh - Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) - cực kỳ mong manh (theo OECD 2020 'Các quốc gia mong manh'). Chỉ có hai được xếp hạng trong top 20 tổng thể (DRC ở vị trí thứ 15 và Haiti ở vị trí thứ 19.) Khi đo lường nguồn tài chính từ các quỹ dọc trên mỗi người, các bang cực kỳ mong manh và dễ vỡ cùng nhau chỉ nhận được trung bình 8,8 đô la Mỹ cho mỗi người về tài chính từ các quỹ dọc, trong đó cực kỳ các bang mong manh đạt trung bình 2,1 USD / người, so với 10,8 USD / người ở các bang dễ vỡ.

Các phát hiện của SPARC nhấn mạnh rằng từ năm 2010 đến 2018, hơn một nửa số quốc gia ở Sahel và Sừng Châu Phi nhận được ít tài chính thích ứng hơn cho mỗi người so với mức trung bình của các nước LDCs, ở mức 2–13 đô la Mỹ / người ở các quốc gia mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột so với Mỹ. 18 đô la mỗi người ở các nước kém phát triển. Điều này mặc dù các quốc gia mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột có cùng mức độ phát triển kinh tế xã hội với các nước LDCs, nhưng lại đứng đầu trong các chỉ số về tính dễ bị tổn thương do khí hậu.

Cả Cơ chế An ninh Khí hậu của UNDP và nghiên cứu của SPARC đều chỉ ra rằng một quốc gia càng mỏng manh thì nguồn tài chính khí hậu càng ít, ủng hộ quan điểm cho rằng tài chính khí hậu là rủi ro bất lợi và thường không đến được với những người dễ bị tổn thương nhất. Các khu vực trong các quốc gia cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự. Nghiên cứu của SPARC nhấn mạnh cách các chương trình thích ứng với khí hậu ở Mali, Somalia và Sudan đã có xu hướng tránh các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và mong manh. Điều này có nghĩa là các quần thể rất dễ bị tổn thương đang bị "bỏ lại phía sau".

Mô hình cung cấp tài chính thấp cho thích ứng với khí hậu ở các môi trường mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột là do nhận thức rủi ro và các quy trình quản lý. Đổi lại, những điều này bị hạn chế do thiếu các chiến lược và chính sách về biến đổi khí hậu giải quyết cụ thể xung đột và tình trạng mong manh, cũng như không đủ đầu tư vào việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực để giải quyết các thách thức ở mối quan hệ này.

(Còn nữa)

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://www.climatechangenews.com/2022/03/03/how-can-climate-finance-reach-war-zones-and-help-to-build-peace/

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: