Làm thế nào để tài chính khí hậu có thể tiếp cận các vùng chiến sự và giúp xây dựng hòa bình? (Phần 2)

Đăng ngày: 10-04-2022 | Lượt xem: 440

Một bức tranh nhiều sắc thái hơn về rủi ro: độ nhạy xung đột lớn hơn

Để tránh sai sót và tăng đồng lợi ích trong các môi trường mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột, nơi các nguồn lực được chia sẻ và rủi ro là không thể phân chia, cần thiết kế các sáng kiến ​​lập trình do cục bộ lãnh đạo và các phương pháp tiếp cận xuyên biên giới và khu vực hơn là cần thiết. Thực hiện độ nhạy cảm xung đột cao hơn, bao gồm hiểu biết rộng hơn về tác động của xung đột do khí hậu và phi khí hậu gây ra và các rủi ro an ninh đối với hành động khí hậu, có thể cải thiện quản lý rủi ro. Tương tự, mức độ đồng lợi ích hoặc cổ tức hòa bình có thể khuyến khích các khoản đầu tư rất cần thiết trong các bối cảnh mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là những quốc gia ít được tiếp cận với tài chính khí hậu nhất.

Có thể làm nhiều hơn nữa để lồng ghép các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu vào kiến ​​trúc tài chính khí hậu, bắt đầu với sự chủ ý hơn trong quá trình thiết kế. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các phương tiện hoặc đường dẫn đặc biệt và các yêu cầu đề xuất khởi động đường ống của các dự án có lợi ích về khí hậu và an ninh kép.

Sức mạnh triệu tập của các quỹ đã tập hợp các bên liên quan đa dạng có thể được tận dụng để bao gồm các bên tham gia xây dựng hòa bình và tạo ra các nền tảng để thu hút các bên tham gia hòa bình và an ninh. Những điều này có thể tương tự như các nền tảng đã được thiết lập để giải quyết các thách thức khác như Chương trình Động vật Hoang dã Toàn cầu của Quỹ Môi trường Toàn cầu và Mạng lưới và Trung tâm Công nghệ Khí hậu của Liên hợp quốc. Những điều này có thể hỗ trợ các ưu tiên trao đổi, đổi mới và lồng ghép trong các chương trình cấp quốc gia của quỹ để giúp đặt ra các mục tiêu phát triển dự án.

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi gánh nặng kép của biến đổi khí hậu và mất an ninhthiếu hụt đầu tư tài chính cho khí hậu có thể làm các quốc gia gặp phải biến đổi khí hậu bị trầm trọng thêm

Các giải pháp chính trị và chính sách cũng cần thiết

Nhưng chỉ thay đổi kỹ thuật sẽ không đủ. Chúng ta cũng cần các giải pháp chính trị cho xung đột và các giải pháp chính sách trong đó các yêu cầu cụ thể của các bối cảnh mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột được nâng cao trong các cuộc thảo luận chính sách toàn cầu và đàm phán về khí hậu, giống như các quốc gia đang phát triển ở Đảo nhỏ và các nước LDCs.

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi gánh nặng kép của biến đổi khí hậu và mất an ninh, các khoản đầu tư tài chính cho khí hậu không đủ có thể làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương trước các rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu, trong khi chi phí thích ứng cũng sẽ tiếp tục tăng theo thời gian mà không có tham vọng giảm thiểu. Về vấn đề này, trong những năm kể từ COP 15 tại Copenhagen năm 2009, cộng đồng quốc tế đã phải vật lộn để đạt được mốc 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong tài chính khí hậu. Trong khi đó, Nhóm các nhà đàm phán châu Phi về biến đổi khí hậu nhấn mạnh rằng mức tài chính cho biến đổi khí hậu thực sự là 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ một năm kể từ năm 2025.

Ngoài ra, sự mong manh và xung đột tác động đến tiếp cận và kết quả tài chính khí hậu. Vì vậy, thành công sẽ không chỉ được đo lường bằng cách thực hiện các cam kết tài chính rất cần thiết mà còn bằng cách đảm bảo tài chính khí hậu đi hết chặng đường cuối cùng để hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương do khí hậu đang chịu xung đột và bất ổn. Trong những môi trường mong manh và bị ảnh hưởng bởi xung đột, chúng ta phải đảm bảo rằng tài chính khí hậu cũng là một khoản đầu tư để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://www.climatechangenews.com/2022/03/03/how-can-climate-finance-reach-war-zones-and-help-to-build-peace/

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: