Nhiệt độ Tháng 9 phá kỷ lục nhiệt độ hàng tháng (phần cuối)

Đăng ngày: 08-10-2023 | Lượt xem: 652
Theo một bộ dữ liệu quốc tế hàng đầu được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) sử dụng cho các báo cáo giám sát Khí hậu Toàn cầu, Trái đất vừa trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử và với mức kỷ lục.

Số liệu hàng tháng trong tháng 9 được công bố dưới dạng báo cáo tổng hợp mới từ Công ước Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đã xem trước kế hoạch chi tiết của các Bên về các quyết định về kiểm kê toàn cầu tại COP28.

Thỏa thuận Paris đặt ra các mục tiêu dài hạn để hướng dẫn tất cả các quốc gia giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này ở mức 2°C, đồng thời theo đuổi các nỗ lực nhằm hạn chế mức tăng hơn nữa đến 1,5°C, nhằm tránh hoặc giảm bớt mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này ở mức 2°C. tác động bất lợi và các tổn thất và thiệt hại liên quan.

Việc một tháng vượt quá giới hạn 1,5°C không có nghĩa là chúng ta sẽ vĩnh viễn vượt quá mức 1,5°C được quy định trong Thỏa thuận Paris, ám chỉ sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm.

Những nội dung chính:

Nhiệt độ toàn cầu vào tháng 9 năm 2023 là tháng ấm áp bất thường nhất trong bất kỳ năm nào trong bộ dữ liệu ERA5 (từ năm 1940).

Tháng 9 năm 2023 ấm hơn 0,93°C so với mức cơ sở giai đoạn 1991-2020, được sử dụng như một công cụ thiết thực cho các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu như nông nghiệp.

Nhiệt độ toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 cao hơn 0,05°C so với khoảng thời gian tương đương trong năm dương lịch ấm nhất (2016) và cao hơn 1,40°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Châu Âu có tháng 9 ấm nhất được ghi nhận, cao hơn 1,1°C so với năm 2020, tháng 9 ấm nhất trước đó, với nhiều kỷ lục nhiệt độ quốc gia. Nắng nóng kéo dài sang tháng 10.

Nhiệt độ mặt nước biển trung bình trong tháng 9 trên 60°S - 60°N (đại dương ngoài cực) đạt 20,92°C, mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 9 và cao thứ hai trong tất cả các tháng, sau tháng 8 năm 2023.

Điều kiện El Niño tiếp tục phát triển trên vùng xích đạo phía đông Thái Bình Dương.

Băng biển

Phạm vi băng biển ở Nam Cực vẫn ở mức thấp kỷ lục vào thời điểm này trong năm. Cả mức độ hàng ngày và hàng tháng đều đạt mức cực đại hàng năm thấp nhất trong kỷ lục vệ tinh vào tháng 9, với mức độ hàng tháng thấp hơn mức trung bình 9%.

Phạm vi băng biển Bắc Cực hàng ngày đạt mức tối thiểu hàng năm thấp thứ 6 trong khi phạm vi băng biển hàng tháng xếp thứ 5 thấp nhất, thấp hơn 18% so với mức trung bình.

Biên dich: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/news/september-smashes-monthly-temperature-record

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: