Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ ổn định bộ máy tổ chức triển khai các hoạt động công tác năm 2023

Đăng ngày: 21-08-2023 | Lượt xem: 3521
Chiều ngày 21/8, tại trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái đã nghe Đài báo cáo tình hình công tác của Đài và kế hoạch triển khai công tác các tháng cuối năm.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục KTTV: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; đại diện các phòng chức năng của Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cùng 13 Đài KTTV tỉnh trực thuộc tại các điểm cầu trực tuyến.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Đài Võ Văn Hòa cho biết ngay sau khi có Quyết định số 1585/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực, đội ngũ lãnh đạo Đài đã được Tổng cục KTTV kiện toàn và chức năng nhiệm vụ của các Phòng chức năng , các Đài KTTV tỉnh trực thuộc đã được ban hành. Đài đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục KTTV về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sớm kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị: Đài đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc để làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, kịp thời nắm bắt tình hình những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và đề ra phương hướng giải quyết, khắc phục. Đài đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đài đã ban hành các Quyết định tiếp nhận và điều động các viên chức, người lao động từ Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc, Trung tâm Hải văn đến nhận công tác tại các đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ theo Quyết định số 303/QĐ-TCKTTV và Quyết định số 305/QĐ-TCKTTV ngày 17/7/2023 của Tổng cục KTTV về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công sang Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ báo cáo tại cuộc họp

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các Đài KTTV tỉnh đã được Tổng cục KTTV ban hành, Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ đã ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 96 trạm KTTV, hải văn, môi trường, radar thời tiết, thám không vô tuyến và chuyển đổi chức vụ Lãnh đạo cấp Trạm KTTV, môi trường, radar thời tiết: 104 viên chức.

Đài đã hoàn thành việc xin cấp thay đổi dấu và cập nhật mẫu dấu mới của Đài khu vực trên hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử; điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ cho 298 cán bộ, viên chức có thay đổi thông tin sang Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Đến thời điểm hiện tại, công tác văn thư và triển khai xử lý văn bản trên hệ thống QLVB&HSĐT được thông suốt, không bị gián đoạn (cho đến cấp phòng và Đài tỉnh).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ của Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục KTTV, đồng chí Trần Hồng Thái gửi những tình cảm chân thành, sự biết ơn đến các cán bộ khí tượng thủy văn đã cùng nhau chia sẻ những tâm tư, khó khăn vướng mắc với Lãnh đạo Tổng cục trong việc sắp xếp lại bộ máy. Ông đề nghị, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn tất các thủ tục để bộ máy của Đài hoạt động thông suốt; thực hiện quyết toán ngân sách 7 tháng đầu năm 2023 và xây dựng kế hoạch giải ngân và đặt hàng 5 tháng cuối năm 2023. Ông đề nghị Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Vụ Quản lý Dự báo KTTV phối hợp với Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ và các Đài KTTV tỉnh khai thác triệt để cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp, kết nối với các địa phương, phục vụ địa phương. Đài KTTV khu vực lan tỏa các công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiến tiến đến tất cả các Đài KTTV tỉnh, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo.


Toàn cảnh cuộc họp

 

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: