Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Đăng ngày: 01-03-2024 | Lượt xem: 782
Sáng ngày 1/3, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Lê Hồng Phong tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo các Vụ chức năng; Văn phòng Tổng cục; Thủ trưởng các đơn vị có Trụ sở tại Hà Nội; Cùng toàn thể kế toán trưởng, kế toán viên; và các Đài KTTV khu vực và các Đài tỉnh ở đầu cầu trực tuyến.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp

Để triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 tại Quyết định số 4199/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định hiện hành, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN và quy định tài chính hiện hành; Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024 và Văn bản số 149/TCKTTV-KHTC ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục KTTV về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024.

Đồng chí Giang Đức Chung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại cuộc họp

Đồng thời các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện dự toán chi ngân sách trong phạm vi dự toán được Bộ giao và Quyết định phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ kế hoạch của cấp có thẩm quyền; thực hiện chi tiêu chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định.

Đồng chí Hoàng Văn Quản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV về công tác kế hoạch - tài chính, đặc biệt là hoạt động dịch vụ trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ và dự toán NSNN năm 2023; thực hiện quản lý, sử dụng trụ sở, nhà, đất theo đúng quy định, không để xảy ra vi phạm mới.

Các Đài KTTV khu vực và các Đài tỉnh ở đầu cầu trực tuyến tham dự cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: