Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống tai nạn, sự cố xảy ra trên biển

Đăng ngày: 21-03-2021 | Lượt xem: 1356
Là đơn vị sự nghiệp hoạt động nhân đạo trực thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, sau gần 25 năm thành lập, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Trung tâm khu vực I) đang đảm nhiệm việc thực hiện chức năng tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển từ ranh giới phía Bắc vùng biển tỉnh Quảng Ninh đến ranh giới phía Nam vùng biển tỉnh Quảng Bình, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế.

Cụ thể, Trung tâm khu vực I chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và sử dụng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng tìm kiếm cứu nạn được giao bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và luôn trong tư thế sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn khi có người bị nạn trên biển. Thường xuyên duy trì công tác huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, thuyền viên, tham gia diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm và các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn khác để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sẵn sàng ứng phó mọi tình huống tai nạn, sự cố xảy ra trên biển.

Với nhiệm vụ được giao, Trung tâm khu vực I thường xuyên phải truy cập, sử dụng các phần mềm chuyên dụng của thế giới về tìm kiếm cứu nạn cũng như các thông tin dự báo, cảnh báo KTTV biển do các cơ quan khí tượng trên thế giới cập nhật trên các trang trực tuyến. Tuy nhiên, thông tin đó đều là những thông tin mang tính tham khảo. Để xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt những công việc theo chức năng nhiệm vụ trên địa bàn cụ thể, chúng tôi thường xuyên khai thác những bản tin dự báo biển do Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia ban hành như Bản tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới; bản tin cảnh báo thiên tai trên biển; dự báo thời tiết biển ngày và đêm; bản tin dự báo sóng biển 10 ngày; bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày; bản tin dự báo trường nước dâng do gió lớn... Đây là những bản tin hết sức thiết thực đối với công việc hàng ngày trên biển của các tàu tìm kiếm cũng như những bộ phận xây dựng kế hoạch tác nghiệp.

Mặt khác, gần đây Trung tâm được tiếp nhận nhiều sản phẩm dự báo phục vụ trên biển rất hữu ích từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia như các bản tin ứng dụng công nghệ dự báo lan truyền chất ô nhiễm, vật thể trôi trên biển phục vụ tìm kiếm cứu nạn an ninh hàng hải. Những bản tin thiết thực này được thiết lập khi có các vụ việc xảy ra trên biển. Thông tin này được chia sẻ trong hệ thống các lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc gia.

Ông Đào Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cho biết, chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 là “Đại dương - thời tiết và khí hậu của chúng ta” với 6 vấn đề chính được đề cập đến, trong đó có vấn đề “Đảm bảo an toàn trên biển và đất liền”. Chúng tôi nhận thấy, nhiệm vụ của Trung tâm khu vực I cũng gắn bó rất thiết thực với chủ đề này nhằm tăng cường bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trên biển cũng như quản lý vùng ven biển. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là ngành KTTV Việt Nam quan tâm đầu tư mạng lưới giám sát trên biển để có đầy đủ các thông số dữ liệu hiện trạng trên biển phục vụ chi tiết hơn cho các sản phẩm dự báo bão, sóng lớn, nước dâng hay những nghiên cứu ứng dụng cụ thể phục vụ cho việc nghiên cứu tìm vật thể trôi trên đại dương.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: