Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Đăng ngày: 03-01-2024 | Lượt xem: 2939
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đã đề ra, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Tuyên Quang xác định công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi người dân và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Nhờ đó, nhiều giải pháp về bảo vệ môi trường được tỉnh đề ra và đã triển khai sâu rộng. Như đa dạng các hình thức tuyên truyền về tác hại và nguy cơ của rác thải nhựa, sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường và sức khoẻ con người. Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, về thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn ở tất cả các khu dân cư. Định kỳ tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, đường làng ngõ xóm. Khu dân cư được thu gom xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” từ các khu dân cư. Qua đó giúp người dân tích cực hưởng ứng, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú và chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cần phối hợp hướng dẫn quy trình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

Ổn định và duy trì các mô hình tự quản, nhóm tự quản, khu dân cư tự quản… về thực hiện thu gom, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa ngay từ các hộ gia đình, cộng đồng, khu dân cư, xây dựng cộng đồng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

   

Hội phụ nữ tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tuyên Quang đã xây dựng được 2.110 mô hình tự quản, 2.468 nhóm tự quản, các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã góp phần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong toàn dân.

Được biết, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Đồng thời, phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023… Hướng dẫn người dân thu gom, phân loại rác thải nhựa, phát hàng ngàn túi thân thiện với môi trường và tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường tới tay người dân.

Các đoàn thể chính trị, xã hội đồng tình tham gia hưởng ứng công tác bảo vệ môi trường

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-STNMT về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về bảo vệ môi trường với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường - Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thì trách nhiệm bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Có thể nói, việc thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường đã và đang mang lại kết quả thiết thực, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, cống rãnh được khơi thông, rác thải được thu gom, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề… tự ý thức chủ động ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện trách bảo và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường, nhờ đó trong năm 2023 Tuyên Quang không phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng về môi trường.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/tuyen-quang-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-moi-truong-368603.html

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: