1,6 tỷ đồng tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho phố cổ Hội An

Đăng ngày: 28-06-2019 | Lượt xem: 1085
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam (giai đoạn III)” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND.
Dự án nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ tác động do thiên tai gây ra
Dự án nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ tác động do thiên tai gây ra

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ tác động do thiên tai gây ra thông qua việc triển khai các hoạt động can thiệp nhằm cải thiện môi trường. Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, thực hiện từ năm 2019 - 2021 (24 tháng) với tổng kinh phí là 1,6 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án: tại 02 phường thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tiếp nhận dự án phối hợp với nhà tài trợ, UBND thành phố Hội An lập kế hoạch hoạt động chi tiết; thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND thành phố Hội An thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Theo Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: