Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố

Đăng ngày: 28-05-2023 | Lượt xem: 437
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này thay thế Quyết định số 1823/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định nêu rõ:

Các tình huống trực ban ứng phó với thiên tai, sự cố

a) Khi xảy ra thiên tai được dự báo rủi ro từ cấp độ 3 trở lên (trừ thiên tai cháy rừng do tự nhiên).

b) Xảy ra các loại thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn được dự báo có cấp độ rủi ro cấp độ 1, cấp độ 2 nhưng có yêu cầu trực ban của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Ban Chỉ huy).

c) Khi nhận được tin cảnh báo sóng thần.

d) Khi xảy ra các tình huống sự cố do thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

 Các tình huống họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố

a) Khi có dự báo rủi ro thiên tai cấp độ 1 và cấp độ 2 nhưng có yêu cầu họp của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy.

b) Khi có dự báo rủi ro thiên tai từ cấp độ 3 trở lên (trừ thiên tai cháy rừng do tự nhiên)

c) Ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

d) Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường do thiên tai trên đất liền.

đ) Ứng phó với sự cố môi trường biển, sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

e) Khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy

Quyết định cũng nêu rõ Quy định công tác trực ban, Quy định về họp điều hành ứng phó

Toàn văn Quyết định 1366/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2023

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: