Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 'Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng' giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày: 03-01-2022 | Lượt xem: 409
Ngày 31-12-2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 'Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng' giai đoạn 2021-2025...

Theo kế hoạch trên, từ năm 2022 đến 2025, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện các hợp phần: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng...

Trong giai đoạn này, thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 40 tỷ đồng chi cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, đánh giá rủi ro thiên tai, diễn tập, thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai; trong đó, năm 2022 dự kiến chi khoảng 6,159 tỷ đồng, năm 2023 là 12,597 tỷ đồng, năm 2024 là 10,622 tỷ đồng và năm 2025 là 10,622 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì, phối hợp các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các xã, phường, thị trấn thường xuyên bị thiên tai; danh sách cán bộ trực tiếp thực hiện đề án, danh sách đội ngũ giảng viên để bảo đảm tính bền vững trong suốt quá trình thực hiện đề án; khảo sát, đánh giá nhu cầu và sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ phòng, chống thiên tai...

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: