Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai

Đăng ngày: 15-11-2019 | Lượt xem: 1163
Báo cáo rà soát tình hình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai (PCTT) gắn với Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cho thấy, Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phòng chống thiên tai được Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, trước khi Luật PCTT ra đời và có hiệu lực từ năm 2014, hằng năm UBND TP đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn và các sở, ngành liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống lụt, bão úng; kế hoạch phòng, chống các loại hình thiên tai khác như: Hạn hán, cháy rừng...

Sau khi Luật PCTT có hiệu lực, UBND TP đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCTT theo đúng quy định tại Điều 15 của Luật PCTT.
Liên quan đến xây dựng các công trình PCTT trọng điểm cấp bách, hằng năm, UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, rà soát và đề xuất xây dựng các công trình PCTT trọng điểm cấp bách. Về cơ bản các công trình PCTT trọng điểm cấp bách đã được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng công tác PCTT trên địa bàn Hà Nội.
Đối với Quỹ PCTT, UBND TP giao Sở NN&PTNT Hà Nội là cơ quan quản lý Quỹ. Theo thống kê, tính đến tháng11/2019, Quỹ đã thu được tổng số tiền là 82,43 tỷ đồng (trong đó thu của các năm trước là 64,339 tỷ đồng; thu trong năm 2019 là 18,091 tỷ đồng). TP đã chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai tổng số tiền là 4,118 tỷ đồng (trong đó, chi trong năm 2018 là 2,618 tỷ đồng và chi trong năm 2019 là 1,5 tỷ đồng).
Như vậy, số dư Quỹ PCTT TP hiện nay là 78,312 tỷ đồng. Trong năm 2019, dự kiến chi 55,941 tỷ đồng để hỗ trợ PCTT và hỗ trợ chi thù lao cho người trực tiếp đi thu và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ cấp xã.
Ngoài thực hiện các nội dung trên, TP tích cực triển khai các mô hình PCTT hiệu quả tại địa phương. Cụ thể, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP đã thành lập các đội xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt.
Thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không” trong PCTT và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã, huyện trên địa bàn TP cũng đã thành lập được nhóm cộng đồng và nhóm hỗ trợ kỹ thuật nhằm triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020.
Theo kinhtedothi.vn
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: